Boşanma Davasında Pedagog Çocuğa Ne Sorar?

Boşanma ve Mal Rejimi

Boşanma süreçleri, aile bireyleri üzerinde derin etkiler yaratabilen hassas dönemlerdir. Özellikle çocukların bu süreçten en az zararla çıkması için pedagoglar önemli bir role sahiptir. Boşanma davalarında pedagogların çocuklarla ve aileyle etkileşimi, çocuğun psikolojisi, aile içi ilişkileri ve çocuğun velayet konusundaki tercihlerini anlamaya yönelik kapsamlı bir değerlendirme sürecini içerir.

Bu makale, boşanma sürecinde pedagogların hangi soruları sorduğu, eve ziyaretlerini, kullandıkları yöntemleri ve raporlarının etkilerini ele alarak, çocukların ve ailenin bu zorlu süreçten en sağlıklı şekilde nasıl geçebileceğini irdelemiştir.

Sosyal İnceleme Raporu ( SİR ) Nedir?

Sosyal inceleme raporu, aile mahkemesi hâkimi tarafından, velayet konusunda inceleme yapmak üzere hazırlanan bir rapordur. Bu rapor, boşanma sürecinde çocukların geçici veya kesin velayetinin hangi eşe verileceğine karar vermek için önemli bir belgedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, eşler velayet konusunda ortak bir karara vardıklarında hâkimin bu tür bir inceleme yapmasına çoğu zaman gerek kalmaz. Çekişmeli boşanma davalarında, taraflar arasında velayet konusunda bir anlaşmazlık olduğunda, hâkim sosyal inceleme raporunu talep etmektedir.

Çocuğun menfaatleri korunması gereken ve hatta kamu düzenini ilgilendiren menfaatler olarak kabul edilir. Bu nedenle anlaşmalı boşanmada dahi hâkim, çocuğun velayeti konusunda, tarafların anlaşmasına uymak zorunda değildir. Gerekirse boşanma davasını reddeder. Ancak bu gibi durumlar çok istisnaidir. Örneğin cani olduğu bilinen bir anneye ya da babaya çocuğun velayetinin bırakılması konusunda tarafların anlaşmış olmaları hâkimi bağlamaz. Bu gibi durumlarda hâkim, sosyal inceleme raporu alacaktır.

Sosyal inceleme raporları, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişiminin yanı sıra, eşlerin durumları hakkında da detaylı bir inceleme ve araştırma yapılmasını içerir. Bu raporlar, çocuğun üstün yararını gözeten ve onun en iyi şekilde korunmasını ve yetiştirilmesini sağlamayı amaçlayan kritik bir araçtır​.

Boşanma Davasında Pedagog Eve Gelir Mi?

Boşanma davalarında, pedagogların eve gelip gelmeyeceği, duruma ve mahkemenin talebine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Çocuğun yaşam koşullarını, aile dinamiklerini ve çocuğun ev ortamındaki rahatlığını doğrudan gözlemlemek için pedagogların ev ziyaretleri yapması gerekebilir. Bu ziyaretler, sosyal inceleme raporunun hazırlanmasında önemli bilgiler sağlar.

Pedagogların ev ziyaretleri sırasında, çocuğun günlük yaşamı, ebeveynlerle olan ilişkisi ve evin fiziksel koşulları gibi konular incelenir. Ancak, her boşanma davasında pedagogun eve gelmesi zorunlu değildir ve bu, mahkemenin değerlendirmesine bağlı olarak kararlaştırılır.

Velayette Pedagog Eve Ne Zaman Gelir?

Pedagogun eve gelip gelmeyeceği ve eğer geliyorsa ne zaman geleceği, pedagogun değerlendirmesine ve sosyal inceleme raporunun gerekliliklerine bağlıdır. Pedagog, sosyal inceleme raporu hazırlığı sırasında, anne, baba ve varsa çocuklar ile görüşür. Bu görüşmelerde çocuğun fiziksel ve psikolojik durumu, darp izi varlığı, konuşma becerileri gibi birçok konu incelenir. Pedagog, bu süreçte gerekli gördüğü durumlarda eve ziyaret talebinde bulunabilir. Bu ziyaretin zamanlaması önceden planlanarak, aileye uygun bir saatte gerçekleştirilir​​. Tabi aniden gidilmesi ve ebeveyn hazırlıksızken ortamın tespiti de gerekebilir.

Bu bilgilere dayanarak, pedagogun eve ziyareti, özellikle pedagogun çocuk ve ailenin yaşam koşullarını, aile içi ilişkileri ve çocuğun genel durumunu gözlemlemek istediği özel durumlarda gerçekleşir. Bu ziyaretler, pedagogun raporuna dahil edilecek bilgileri toplaması açısından önem taşır.

Eve Gelen Pedagog Nelere Dikkat Eder?

Eve gelen pedagog, çocuğun ve ailenin durumunu değerlendirirken belli başlı faktörlere dikkat eder. Bu faktörler, çocuğun refahı, gelişimi ve aile içi ilişkilerin sağlığı hakkında kapsamlı bir anlayış sağlar. Pedagogun dikkat ettiği önemli noktalar şunlardır:

 • Çocuğun Her Ebeveynle İlişkisi: Çocuğun anne ve baba ile olan ilişkisini gözlemler. Bu, çocuğun her bir ebeveynle olan bağını ve bu ilişkilerin sağlıklı olup olmadığını anlamak için kritiktir.
 • Çocuğun Diğer Ev Halkı ile İlişkisi : Evde yaşayan başkam bireyler varsa bu kişilerin çocuğun ortamına ve gelişimine etkisi de değerlendirilir. Örneğin anne ile yaşayan anneanne ya da dede varsa bu durum uzman tarafından değerlendirilir.
 • Çocuğun Yaşam Koşulları ve Çevresi: Ev ziyareti sırasında, çocuğun yaşam alanı, oyun alanları ve genel yaşam koşulları değerlendirilir. Bu, çocuğun güvenli ve destekleyici bir ortamda olup olmadığını belirler.
 • Çocuğun Duygusal ve Psikolojik Durumu: Pedagog, çocuğun duygusal ihtiyaçlarını, stres belirtilerini ve genel psikolojik durumunu değerlendirir. Çocuğun duygusal olarak nasıl hissettiği, varsa endişeleri veya korkuları hakkında bilgi toplar.
 • Çocuğun Eğitim ve Gelişim İhtiyaçları: Eğitim materyalleri, okul raporları ve çocuğun öğrenme ortamı göz önünde bulundurulur. Çocuğun eğitim ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı ve gelişimine uygun destek alıp almadığı incelenir.
 • Ebeveynlerin Çocuğun İhtiyaçlarını Karşılama Yeteneği: Pedagog, ebeveynlerin çocuğun fiziksel, duygusal ve eğitim ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığını değerlendirir. Bu, ebeveynlerin çocuklarına uygun desteği sağlama kapasitesine dair önemli bilgiler sunar.
 • Çocuğu veya Ebeveynleri İçeren Herhangi Bir İstismar veya İhmal Öyküsü: Pedagog, çocuğun maruz kaldığı olası ihmal veya istismar belirtilerine dikkat eder. Bu, çocuğun güvenliği ve refahı için kritik bir değerlendirme alanıdır.

Bu faktörler, pedagogun aile ve çocuk hakkında objektif bir değerlendirme yapmasına olanak tanır ve mahkemenin velayet kararları sırasında dikkate alınacak önemli bilgiler sağlar​​.

Pedagog Raporunda Yer Alan Hususlar Nelerdir?

Pedagoglar, velayet davalarında hazırladıkları raporlarda çocuğun ve ailenin durumunu detaylı bir şekilde ele alırlar. Raporun içeriğinde, aşağıdaki gibi çeşitli önemli konulara yer verilir:

 • Tarafların Maddi Gelir ve Giderleri: Ebeveynlerin ekonomik durumları, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağını belirler.
 • Tarafların Çocuğa Sağlayabilecekleri Ev Ortamı: Çocuğun yaşam koşulları, güvenli ve destekleyici bir ortamın sağlanıp sağlanmadığına bakar.
 • Tarafların Çocukla İlgilenme Kapasiteleri: Ebeveynlerin çocuğun gelişimine ve ihtiyaçlarına ne kadar vakit ayırabildikleri.
 • Tarafların Yaşam Tarzları: Ebeveynlerin yaşam tarzlarının çocuğun refahı üzerindeki etkileri.
 • Çocuğun Ruhsal Durumu: Çocuğun psikolojik ve duygusal sağlığı.
 • Çocuğun Yaşı ve Eğitim Durumu: Çocuğun eğitim ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların nasıl karşılandığı.
 • Çocuğun Özel Gereksinimleri: Herhangi bir sağlık sorunu veya özel eğitim ihtiyacı varsa, bunların detayları.

Bu hususlar, pedagog tarafından derinlemesine incelenir ve rapora detaylı bir şekilde dahil edilir. Raporun amacı, mahkemeye çocuğun en iyi çıkarlarına hizmet edecek şekilde bilgi sağlamaktır. Bu rapor, velayet kararının verilmesinde önemli bir rol oynar ve çocuğun üstün yararının, üstün menfaatinin korunması için kritik öneme sahiptir​​.

Boşanma Davasında Pedagog Çocuğa Ne Sorar?

Boşanma davalarında pedagoglar, çocuklarla etkileşime geçerken onların psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını, sosyal ve eğitim durumlarını göz önünde bulundurarak detaylı bir inceleme yaparlar. Bu süreç, çocukları her açıdan etkileyebilecek olduğundan, pedagoglar çocukların olabildiğince az yıpranmalarını ve psikolojik olarak zarar görmelerinin önüne geçmek için özenle çalışır.

Pedagoglar, bu süreçte çocuklara yönelik sorularını dikkatli bir şekilde seçerler:

 • Anne ve Babalarıyla Nasıl Vakit Geçirdikleri: Çocukların anne ve babalarıyla geçirdikleri zamanı nasıl değerlendirdikleri ve bu süreçteki etkileşimleri hakkında sorular sorarlar.
 • Anne ve Babalarının Arasındaki İletişim: Çocukların anne ve babalarının arasındaki iletişimi nasıl gözlemledikleri, bu gözlemlerin detayları hakkında bilgi alırlar.
 • Ayrılık Durumunda Kiminle Yaşamak İstedikleri: Eğer ayrılık söz konusuysa, çocukların hangi ebeveynle yaşamak istediklerini, bunu üzmeden ve baskı altında bırakmadan öğrenmeye çalışırlar.

Pedagoglar, bu soruları sorarken çocukların rahatlatılması ve tanıklıklarının verimli bir şekilde, çocuğa hissettirmeden kullanılması amacıyla görevlendirilir. Bu süreçte, çocukların ifadesine başvurulabilmesi için 8 yaşını geçmiş olmaları gerektiği de vurgulanır​​. Daha küçük çocuklarda resim çizdirtme vb. oyunsu test metotlarıyla değerlendirme yapılmaktadır.

Pedagog Anneye ve Babaya Soru Sorar Mı?

Pedagog, boşanma davası sürecinde hem annenin hem de babanın durumlarını, görüşlerini ve çocukla olan ilişkilerini değerlendirmek üzere sorular sorar. Bu anneye ve babaya sorulacak sorular, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetmek ve velayet kararına rehberlik etmek için tasarlanmıştır.

Pedagogun ebeveynlere yönelik soruları genellikle:

 1. Çocuğunuzun günlük rutini ve bakımıyla kim ilgileniyor?
 2. Çocuğunuzun eğitimi ve sosyal aktiviteleri hakkında bilgi verir misiniz?
 3. Çocuğunuzun sağlık durumu ve herhangi bir özel ihtiyacı var mı?
 4. Çocuğunuzla geçirdiğiniz zamanı nasıl değerlendiriyorsunuz?
 5. Boşanma sürecinin çocuğunuz üzerindeki etkisini nasıl görüyorsunuz?
 6. Çocuğunuzun diğer ebeveynle ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
 7. Velayet konusunda kendi görüşlerinizi ve tercihlerinizi açıklar mısınız?
 8. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için maddi ve duygusal olarak kendinizi yeterli görüyor musunuz?

Bu sorular, pedagogun çocuğun fiziksel, duygusal ve eğitim ihtiyaçlarını, aile içi dinamikleri ve çocuğun her iki ebeveynle olan ilişkisini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Pedagogun amacı, çocuğun en iyi çıkarlarını göz önünde bulundurarak mahkemeye objektif bir rapor sunmaktır​​.

Pedagog Hangi Yöntemleri Kullanır?

Pedagoglar, velayet davalarında çocuğun ihtiyaçlarına, gelişim düzeyine ve yaş grubuna göre farklı yöntemler kullanabilirler. Bu yöntemler, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek mahkemeye danışmanlık yapmalarını ve karar verilmesine yardımcı olmalarını sağlar.

Kullanılan başlıca yöntemler:

 • Gözlem: Çocuğun davranışını ve başkalarıyla etkileşimlerini farklı ortamlarda gözlemler.
 • Testler: Çocuğun duygusal ve psikolojik durumunu değerlendirmek için psikolojik testler veya değerlendirmeler uygular.
 • Mülakatlar: Çocuk, ebeveynler ve varsa kardeşlerle görüşmeler yaparak bilgi toplar.
 • Rapor Hazırlama: Toplanan bilgi ve gözlemleri, mahkeme için hazırlanan rapora dahil eder.

Bu yöntemler, pedagogların çocuğun her bir ebeveynle ilişkisi, yaşam koşulları ve diğer ilgili faktörler hakkında kapsamlı bilgi toplamasını sağlar. Rapor, mahkemenin çocuğun velayetiyle ilgili karar verirken dikkate aldığı önemli bir delil haline gelir​​.

Pedagog Velayet Davasında Ne Kadar Süre Çalışır?

Velayet davasında pedagogun görev süresi, davanın karmaşıklığına ve tarafların iş birliğine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle pedagogun görevi, davanın başlamasından itibaren birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişir.

Pedagogun çalışma süresi, davanın özelliklerine ve gereksinimlerine bağlı olarak esneklik gösterebilir.

Pedagog Raporu Kaç Günde Çıkar?

Pedagog raporunun hazırlanma süresi, davanın koşullarına ve ilgili tarafların durumuna göre farklılık gösterebilir. Genellikle, pedagog çocukla, ebeveynlerle ve varsa kardeşlerle görüşmeleri tamamladıktan ve gerekli tüm bilgileri topladıktan sonra raporu genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında hazırlar.

Bu rapor, mahkemenin çocuğun velayeti ile ilgili karar verirken dikkate aldığı önemli bir delil olup, mahkeme gerekirse ek bilgi veya değerlendirme talep edebilir​​.

Velayet Davasında Pedagogun Raporu Ne Kadar Etkilidir?

Velayet davalarında pedagoglar, çocuğun fiziksel ve psikolojik durumunu belirlemek amacıyla detaylı raporlar hazırlar. Bu raporlar, hâkimler tarafından dikkate alınır ve velayet kararlarının verilmesinde önemli bir rol oynar. Ancak, pedagog raporu tek başına karar verici bir etken değildir.

Hâkim, pedagog raporunu diğer deliller ve kanıtlarla birlikte değerlendirir. Bu nedenle, pedagog raporu önemli bir delil olsa da tek başına velayet davasının sonucunu belirlemek için yeterli olmayabilir. Mahkeme sürecinde pedagogların görüşleri oldukça değerlidir ve objektif ile tarafsız bir şekilde değerlendirme yapmaları, çocuğun en iyi şekilde korunması ve yetiştirilmesi için alınacak kararların doğru bir şekilde verilmesine yardımcı olur​​.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma sürecine dair detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler için hazırladığımız geniş kapsamlı rehberimize erişmek için buraya tıklayın.

Velayet Davasında Çocuğun Tercihi Önemli Midir?

Mahkeme, çocuğun tercihini dinlemekle yükümlüdür; bu tercih bağlayıcı olmasa da karar verirken önemli bir etken olabilir. Her durumda asıl olan, çocuğun yüksek faydasının gözetilmesi esasıdır. Velayet değişimi talebi, sadece çocuğun isteğiyle değil, menfaatlerinin de bu yönde olması halinde mahkemece değerlendirilecektir. Psikolojik değerlendirmeler, mahkeme çocuğun psikolojik durumunu ve velayet değişikliğinin çocuk üzerindeki muhtemel etkilerini de göz önünde bulundurur.

Sonuç olarak, çocuğun velayet değişimi talebinin mahkeme kararını etkileyebilmesi için, çocuğun gerçek menfaatine hizmet edip etmediğine karar verilmelidir​​.

Çocuk İsterse Velayet Değişir Mi?

Çocuğun velayetinin değişip değişmeyeceği konusu, boşanma süreçlerinin en hassas konularından biridir. Türk hukuk sisteminde, çocuğun velayeti hem mahkemeye hem de çocuğa büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

Çocuğun tercihi, velayet kararı üzerinde önemli bir etkene dönüşebilir, ancak bu, çeşitli faktörlere bağlıdır:

 • Çocuğun Yaşı ve Olgunluğu: Mahkeme, çocuğun yaşı ve olgunluğunu dikkate alır. Çocuğun görüşlerini dikkate alma yaşı genellikle 12 olarak kabul edilse de, bu, çocuğun olgunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.
 • Çocuğun Tercihi ve İstekleri: Mahkeme, çocuğun tercihini dinler; ancak bu tercih bağlayıcı olmamakla birlikte karar verirken önemli bir etken olabilir.
 • Çocuğun Menfaatleri: Her durumda asıl olan, çocuğun yüksek faydasının gözetilmesidir. Çocuk isterse velayet değişimi talebi, sadece çocuğun isteğiyle değil, menfaatlerinin de bu yönde olması halinde değerlendirilecektir.
 • Psikolojik Değerlendirmeler: Mahkeme, çocuğun psikolojik durumunu ve velayet değişikliğinin çocuk üzerindeki muhtemel etkilerini de göz önünde bulundurur. Uzman bir psikolog eşliğindeki değerlendirmeler, karar verme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, çocuğun velayet değişimi talebinin mahkeme kararını etkileyebilmesi için, çocuğun gerçek menfaatine hizmet edip etmediğine karar verilmelidir. Her bir velayet davası kendine özgüdür ve yargısal kararlar bireysel durumlara göre şekillenir​​.

Boşanma sürecinizle ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimiz için 0532 627 40 19 numarasından bize hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, WhatsApp üzerinden de sizlere destek sağlamaktayız.

Pedagog Raporuna İtiraz

Hukuk sistemimize göre, mahkeme ve yetkili mercilerin vermiş olduğu kararlara, tarafın itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu, süresi içinde ve kanuni olarak geçerli olan itiraz işlemleri ile mahkemenin kararını tekrardan değerlendirmesini sağlar. Velayet davasında pedagog raporuna yapılan itiraz da bu kapsamda değerlendirilir. Sosyal inceleme raporu olarak da bilinen pedagog raporu, titiz çalışmalar sonucunda düzenlenir. Ancak bazı durumlarda, kötü niyetli olan taraf hakkında bilgiler, farklı etkenlerle saklanmış olabilir, bu da karşı tarafın rapora itiraz etme hakkını doğurur.

İtiraz edilebilmesi için, konuyla ilgili bir dilekçe düzenlenmelidir. Dilekçe içeriğinde, raporda yer alan konu başlıklarının hangi sebeplerden dolayı gerçek dışı olduğu beyan edilmelidir. Ayrıca, raporda yer alan konuların doğru şekilleri, düzenlenen dilekçe içeriğinde belirtilmelidir​​.

Bu bilgiler, velayet davası sürecinde pedagog raporuna nasıl itiraz edilebileceğine dair kapsamlı bir rehber sunmaktadır.

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.