İş Kazası

İş Kazaları Bölümü Hakkında

Bir trafik kazası ya da iş kazası neticesinde yaralanan ya da yakınını (desteğini) kaybeden kaza mağdurunun yasal olarak ilk andan itibaren nelere dikkat etmesi ve nasıl bir yol izlemesi gerektiği ile ilgili vatandaşa yol gösteren yazılarımızı içermektedir. Bu yazıların amacı hukukçuları bilgilendirmek değil, kaza mağduru vatandaşa yardım etmektir. Sitemizde ağırlık trafik kazalarından yana olmakla birlikte iş kazalarında da benzer prosedürler ve davalar söz konusudur. Elbette trafik kazaları ile iş kazaları arasında bazı farklılıklar ve farklı kanunlar da mevcuttur. Bu nedenle mağdur vatandaşlara hizmet verecek olan avukatların, her iki kaza türü arasındaki farkları bilmesi gerekmektedir.

Avukatlık mesleğini korumak ve kollamakla mükellef, mesleğin önündeki sorunları aşmak ve mesleği geliştirmek görevi olan baroların, avukatlık mesleğinin tekelinde olan işleri yasaya aykırı şekilde faaliyet alanı olarak gösteren ve dolayısı ile yasal olmayan “hasar danışmanlık firmaları“ ile mücadelede gerek adliye bazında gerekse yeni bir mevzuatın oluşturulması bazında yetersiz kalması, üzerine düşeni yapmaması aksine bu gayrı yasal firmalar karşısında avukatları “reklam yasağı“ ile takibe alıp cezalandırması neticesinde meydanı yetkisiz, belgesiz, güvencesiz hasar danışmanlık firmalarına bırakması hem avukatlara hem de kaza mağduru vatandaşlara zarar vermektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz reklam yasağı gereği bir avukatın bir işte uzman olduğunu ya da o işte iyi olduğunu beyan etmesi bile avukatlar arasında haksız rekabete yol açmak şeklinde değerlendirilmekte ve avukatlara ceza verilmesine sebep olmaktadır. Oysaki en haksız ve en büyük rekabet kaza konusunda uzman bir kısım avukat ile bu işleri yapması yasak olan sözde hasar danışmanlık firmaları arasındadır. Bu haksız rekabetten dolayı avukatların arasında haksız rekabete konu olacak olan bir iş alanı bile avukatlar için kalmamış, neredeyse tamamı ile bu gayrı yasal firmaların eline bırakılmıştır. Bu durumu bilen ve yasal olmadığını belirttiğimiz sözde hasar danışmanlık firmaları da bunu fırsat bilip kaza avukatlarını ihbar etmekte ve barolardan almış oldukları bu desteklerle, kaza mağduru vatandaşların, kaza ile ilgili tecrübeli, bilgili avukatlara ulaşmasına engel olmaktadır.

Netice olarak ifade etmek isteriz ki sitemiz ve yazılarımız, bu vatandaşın avukata erişimine engel olan fakat gayrı yasal hasar firmalarına erişip mağdur olmalarına yol açan avukatların meslek birliği baroların reklam yasağı vb. engellemeleri karşısında ancak bu kadar yapılabilmiştir.