Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma avukatı, aile hukuku davaları ve işlemleriyle ilgilenen, özellikle boşanma süreçlerinde nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konulara odaklanan bir hukuk profesyonelidir. Bu terim, mevzuatta ayrı bir dal olarak tanımlanmasa da, avukatların bu alandaki uzmanlığını ve deneyimini ifade eder.

Boşanma Avukatının İlgilendiği Konular Nelerdir?

Boşanma avukatları, evlilik birliğinin hukuken sonlandırılması sürecinde çeşitli konularla ilgilenir. Bunlar arasında:

 1. Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları: Boşanma avukatlarının en sık ele aldığı konulardır. Bu, eşlerin aralarındaki evlilik birliğini resmi olarak sonlandırma talebini içerir.
 2. Boşanmanın Mali Sonuçları: Nafaka, mal paylaşımı ve diğer mali konular, boşanma sürecinin önemli bir parçasıdır.
 3. Mal Rejimi Davaları: Evlilik süresince edinilen malların paylaşımı ve mal rejiminin düzenlenmesi.
 4. Çocuklarla İlgili Konular: Velayet, vesayet, velayetin değiştirilmesi, çocuğun tanıması ve babalık davaları gibi çocukların hukuki hakları ve sorumluluklarıyla ilgili konular.
 5. Ailenin Korunması İçin Tedbir Kararları: Aile bireylerinin korunması amacıyla alınan tedbir kararları.

Bu çeşitlilik, boşanma avukatlarının, aile hukuku içerisinde geniş bir yelpazede uzmanlık ve deneyim gerektiren konularla ilgilendiğini gösterir. Boşanma sürecinin hukuki, mali ve duygusal zorluklarına karşı müvekkillerine rehberlik ve destek sunarlar.

Boşanma Davasında Avukat Şart Mı?

Boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Yani, taraflar kendilerini avukatsız temsil edebilirler.

İnternet üzerinden ulaşılabilen şablon dilekçelerle dava süreci başlatılabilir, ancak bu şekildeki bir yaklaşım, hukuki açıdan eksikliklere ve yanılgılara yol açabilir. Bu durum, özellikle mal rejimi tasfiyesi ve velayet gibi önemli konularda ciddi hukuki kayıplara neden olabilir. Avukatsız ilerlemek, başlangıçta maddi bir tasarruf gibi görünse de, yanlış hamleler ve bilgi eksikliği nedeniyle sonradan telafisi zor kayıplara yol açabilir.

Tarafların bir avukat tutmak istememeleri durumunda bile, en azından dava süreci hakkında bilgi almak ve usulüne uygun bir dilekçe hazırlamak için baroların sunduğu adli yardım hizmetlerinden faydalanmaları önerilir. Ancak bu adli yardım tamamen ücretsiz olmayıp dava sonunda ücret talep edilecektir. Bu, hem davanın usulüne uygun yürütülmesini sağlar hem de taraflara hukuki süreç hakkında temel bir rehberlik sunar.

Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

Boşanma süreci, duygusal ve hukuki olarak karmaşık bir dönem olduğundan, doğru boşanma avukatını seçmek hayati önem taşır. İşte bu seçimi yaparken dikkate alınması gereken noktalar:

 1. Müvekkilin İhtiyaçlarını Anlayabilme ve Uygulama Becerisi: Seçilecek boşanma avukatı, müvekkilinin isteklerini anlayabilmeli ve hukuki bilgisini somut olaya uygulayabilmelidir. Avukatın, tecrübesi ve özverisiyle boşanma sürecini müvekkili için kolaylaştırması ve etkin bir şekilde takip etmesi önemlidir.
 2. Tecrübe ve Referanslar: Avukatların tecrübeleri ve daha önceki davalarından elde ettikleri başarılar göz önünde bulundurulmalıdır. Çoğu kişi, çevresinden aldığı referanslarla avukat seçer. Bu, avukatın yetkinliğini ve güvenilirliğini anlamada önemli bir yol olabilir.
 3. Yüz Yüze Görüşme ve İletişim: Potansiyel avukatla mutlaka yüz yüze görüşülmelidir. Bu görüşmede, müvekkilin talepleri ve beklentileri açıkça ifade edilmelidir. Avukatın, sorulan sorulara açık ve net cevaplar vermesi, güvenilir bir iletişim kurması önemlidir.
 4. Sonuç Vaadi ve Güven: İyi bir avukat, müvekkiline gerçekçi beklentiler sunmalı ve kesin sonuçlar vaat etmemelidir. Görüşülen avukatın, davanın takibi konusunda güven vermesi, müvekkilin kendisini rahat hissetmesini sağlar. Bu güven, avukat seçiminde kritik bir faktördür.
 5. Kişisel Uyumluluk: Boşanma süreci boyunca, avukat ile yakın bir işbirliği içinde olunacağından, müvekkilin avukatıyla kişisel olarak anlaşabilmesi önemlidir.

Genel olarak, boşanma avukatı seçimi, tecrübe, referanslar, iletişim becerileri ve kişisel uyumluluk gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Doğru avukat seçimi, boşanma sürecinin daha verimli ve az stresli geçmesine yardımcı olacaktır.

Avukat Armağan Dinlenç ve onun deneyimli ekibi, hukuki sorularınız için danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sorularınızı iletmek ve profesyonel yardım almak için bizimle 0532 627 40 19 numaralı telefondan hemen iletişime geçebilirsiniz. Bu numara aynı zamanda WhatsApp üzerinden de bize ulaşabileceğiniz bir iletişim kanalıdır.

Devlet Boşanma Avukatı Veriyor Mu?

Devlet, “Adli Yardım” adı altında maddi durumu yetersiz olan kişilere boşanma davalarında ücretsiz avukat desteği sağlamaktadır. Ancak bu adli yardım tamamen ücretsiz olmayıp dava sonunda ücret talep edilecektir.

Bu hizmet, dava açma hakkından yoksun bırakılmaması amacıyla, mali olanakları yetersiz kişilere yönelik olarak tüm barolar tarafından sunulmaktadır. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler, bulundukları ilin barosuna veya adliyesine başvurarak adli yardım talebinde bulunabilirler. Bu durumda, baro tarafından kendilerine bir avukat atanır, ancak bu süreçte avukat seçme hakkı bulunmamaktadır. Bu, mali gücü yetersiz kişilere hukuki süreçlerde eşit erişim sağlamak için önemli bir adımdır.

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma davası açmak için, ilk adım olarak yazılı bir boşanma dilekçesi ile yetkili aile mahkemelerine başvurmak gerekmektedir. Bu mahkemeler, üç farklı yerde olabilir:

 1. Davacının İkamet Ettiği Yer: Boşanma davası açan kişinin (davacı) ikamet ettiği yerdeki aile mahkemesi.
 2. Davalının İkamet Ettiği Yer: Davalı olarak gösterilen eşin ikamet ettiği yerdeki aile mahkemesi.
 3. Son Ortak İkametgah: Eşlerin boşanma davası açmadan önceki son altı ay boyunca birlikte yaşadıkları yerin mahkemesi.

Anlaşmalı boşanma davaları, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki aile mahkemesinde açılabilir. Eğer yerleşim yerinde aile mahkemesi yoksa, başvurular asliye hukuk mahkemesine yapılmalıdır.

Çekişmeli boşanma davaları ise yukarıda belirtilen mahkemelerden birine başvurularak açılabilir. Bu süreç, boşanma davasının hukuki prosedürünün başlangıcını oluşturur ve doğru mahkemeye başvurmak, sürecin hızlı ve düzgün ilerlemesine katkı sağlar.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesi sürecidir. Türk hukuk sisteminde, boşanma davaları iki ana kategoride incelenir:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası

Her iki dava türü de, evlilik birliğinin sona erdirilmesi amacına hizmet eder ancak süreçleri, tarafların anlaşma durumlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanma daha hızlı ve az maliyetli olabilirken, çekişmeli boşanma daha uzun ve detaylı bir süreci gerektirir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, evli çiftlerin ortak bir kararla ve anlaşarak boşanmaları durumudur.

Bu dava türünde, çiftler evlilik birliğini sonlandırma kararını aldıklarında ve boşanmanın getireceği tüm sonuçlar üzerinde (velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi) mutabık kaldıklarında tercih edilir. Anlaşmalı boşanma davasının en önemli özelliği, tarafların her konuda uzlaşmış olması ve mahkemeye bu uzlaşmayı içeren bir protokol sunmalarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, evli çiftlerin karşılıklı anlaşarak ve uzlaşarak boşanma sürecini yürütmeleridir. Bu sürecin gerçekleşebilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır:

 1. Evlilik Süresi: Çiftlerin en az bir yıldır evli olmaları gerekmektedir. Ancak biz tecrübe ve bilgilerimize dayanarak 1 yıldan az süren evliliklerde de anlaşmalı boşanma gibi tek celsede boşanma sağlayabilmekteyiz.
 2. Ortak Başvuru veya Kabul: Eşler ya birlikte dava açmalıdır ya da bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi gerekir.
 3. Mahkeme Huzurunda Beyan: Eşlerin mahkeme huzurunda boşanmak istediklerini bizzat beyan etmeleri zorunludur.
 4. Hakimin Onayı: Hakimin, boşanmanın mali sonuçlarına ve varsa çocukların durumuna ilişkin tarafların üzerinde anlaştığı hususları onaylaması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmanın tüm sonuçları üzerinde (yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, çocukların velayeti ve nafakaları, çocuklarla görüşme günleri gibi) anlaşmış olmalarını gerektirir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Dava Dilekçesi ve Protokol: Eşlerden biri veya her ikisi, Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve dava dilekçesini birlikte Aile Mahkemesine sunmalıdır.
 2. Harç ve Giderler: Gerekli harç ve masrafların mahkeme dosyasına yatırılması gerekir.
 3. Mahkeme Yetkisi: Dava, eşlerin birlikte oturduğu yerin Aile Mahkemesinde açılmalıdır. Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.
 4. Duruşma ve İrade Beyanı: Mahkeme tarafından belirlenen duruşma gününde, tarafların mahkeme huzurunda hazır bulunmaları ve iradelerini açıkça beyan etmeleri gerekir. Hakim, tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü gönüllü ve bilinçli olarak onayladıklarını teyit etmelidir.

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve ortak hayatın devamının mümkün olmadığı kabulü üzerine kuruludur. Bu süreç, çiftlerin herhangi bir boşanma sebebini bildirmelerine gerek kalmadan gerçekleşir. Devam eden bir çekişmeli boşanma davası da, anlaşmalı boşanma protokolü sunularak anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede sonuçlanabilir. Bu, davanın koşullarının tamamlandığı ve protokolde herhangi bir eksiklik olmadığı durumlarda geçerlidir. Anlaşmalı boşanma, hızlı ve basit bir süreç olduğu için, genellikle ilk duruşmada yargılama tamamlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tek Celsede Boşanabilir Miyim?

Evet, anlaşmalı boşanma davasında tek celsede boşanmak mümkündür.

Anlaşmalı boşanmanın en belirgin özelliği, çiftlerin önceden üzerinde anlaşmaya vardığı konular sayesinde, sürecin hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesidir. Tek celsede boşanma, tarafların tüm hukuki süreçleri doğru ve eksiksiz bir şekilde yürütmeleri durumunda gerçekleşebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasının süresi, tarafların hazırladığı anlaşma protokollerinin eksiksiz ve doğru olması durumunda yaklaşık olarak 1 ay ile 3 ay arasında değişebilir.

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen standart süreler çerçevesinde, anlaşmalı boşanma davaları için ortalama 40 gün olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre, mahkemenin yoğunluğuna ve diğer hukuki koşullara bağlı olarak değişebilir. Hatta boşanmanın nüfusa geçmesi boşanma kararının verilmesinden sonra yaklaşık 2 ayı bulabilir. Tecrübeli bir avukatla yürütülecek davada bu süreler kısalabilir.

Anlaşma protokollerinin hazırlanması ve mahkemeden gün alınması süreci, sürecin hızlanmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, hukuki süreçlerde rehberlik ve destek için bir avukata başvurmak faydalı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanma veya boşanmanın getireceği sonuçlar üzerinde anlaşamadıkları durumlarda başvurulan dava türüdür.

Eğer çiftler, velayet, nafaka, mal paylaşımı, ziynet eşyaları gibi konularda ortak bir noktada buluşamazsa, bu dava yolu izlenir. Mal paylaşımı ve ziynet eşyaları daha sonra açılacak bir davaya da bırakılabilir. Çekişmeli boşanma davaları genellikle daha karmaşık ve uzun süreçler gerektirir, çünkü tarafların her bir konuda ayrı ayrı uzlaşma sağlamaları veya mahkemenin bu konularda karar vermesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Şartları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için, tarafların evlilik birliğini sonlandırmak istemeleri ve boşanmanın hukuki veya mali sonuçları üzerinde anlaşamamaları yeterlidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, çeşitli adımlar izlenerek açılır:

 1. Dava Dilekçesi ve Belgeler: İki nüsha dava dilekçesi, eklemek istenen belgeler ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine sunulur.
 2. Boşanma Sebepleri: Türk Medeni Kanunu’nda yer alan çekişmeli boşanma sebeplerinden birine veya birden fazlasına dayanarak dava açılır. Bu sebepler arasında zina, hayata kast, kötü davranışlar, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması yer alır.
 3. Delil Sunumu ve İspat: Davacı, ileri sürdüğü boşanma sebeplerini hukuka uygun delillerle ispatlamalıdır. Davalının da bu iddialara karşı savunması ve delil sunması beklenir.
 4. Hukuki Süreç: Çekişmeli boşanma davası sürecinde, taraflar dilekçelerini ve delil dilekçelerini sunmalı, tahkikat sürecini profesyonel bir şekilde yürütmeli ve hakimi ikna edecek beyanlarda bulunmalıdır.
 5. Tazminat ve Diğer Talepler: Davayı kazanan taraf, karşı taraftan tazminat, nafaka gibi kazanımlar elde edebilir. Bunun için davacının, davalı eşin kusurlu davranışlarını ispatlaması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davası, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların, çekişmelerin ve farklı taleplerin değerlendirildiği bir süreçtir. Bu süreç, tarafların iddia ve taleplerine dair delilleri mahkeme huzurunda sunması, ön inceleme duruşmalarının yapılması, tanıkların dinlenmesi ve son olarak hakimin her iki tarafın sunmuş olduğu delil ve talepleri değerlendirerek karar vermesini içerir.

Bu süreç, genellikle uzun ve karmaşık olup, detaylı hukuki değerlendirmeleri gerektirir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

Çekişmeli boşanma davalarının celse sayısı genellikle 5-6 arasında değişir. İlk adım olarak ön inceleme duruşması yapılır. Bu duruşmanın ardından genellikle 4-5 celse boyunca delillerin incelenmesi, varsa tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi süreci gerçekleşir. Sonrasında, delillerin tamamlandığı bildirilir ve karar genellikle son duruşmada açıklanır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Tek Celsede Boşanabilir Miyim?

Çekişmeli boşanma davalarının tek celsede sonuçlanması oldukça düşük bir ihtimaldir. Bu tür davalar, tarafların sunduğu delillerin, tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi gibi uzun süreli ve kapsamlı işlemleri içerir. Ancak, tarafların sunduğu delillerin çok güçlü ve açık olması durumunda, karşı tarafın da duruşmanın ertelenmeden devamına izin vermesi halinde nadiren de olsa tek celsede sonuçlanabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, mahkemenin iş yoğunluğuna ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak istinaf ve yargıtay süreleri hariç genellikle 2 ile 3 yıl arasında değişmektedir. Ancak, mahkeme yoğunluğu nedeniyle yılda sadece birkaç duruşma yapılması halinde bu süre çok daha fazla uzayabilir. İstinaf süreci de dikkate alındığında, davanın tam anlamıyla sonuçlanması ve kesin karar verilmesi toplamda 4 – 6 yıla kadar sürebilir.

Bu süreçte, dava dosyasındaki delillerin, iddiaların ve taleplerin incelenmesi, bilirkişi incelemelerinin yapılması ve tarafların kusur durumlarının değerlendirilmesi önemlidir. Dolayısıyla, çekişmeli boşanma davaları genellikle uzun ve karmaşık süreçlerdir.

Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir?

Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir

Boşanma davasının iptali, davacının isteği ve davalının açık rızası ile mümkündür. Davacı, ilk derece mahkemesindeki boşanma davası sürecinin herhangi bir aşamasında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) hükümlerine göre davasından vazgeçebilir. Bu durumda, davalının açık rızası gerekmekte ve davalının rızası alındığı takdirde, dava sanki hiç açılmamış gibi iptal edilir. Bunun dışında davadan feragat de edilebilir ve bunun için davalının rızası aranmaz. Feragat halinde dava açılmamış sayılmaz. Açılmış olmanın sonuçlarını doğurur.

Boşanma Avukatı Armağan Dinlenç

Armağan Dinlenç ve ekibi, boşanma hukuku alanında derinlemesine bilgi ve tecrübeye sahip olup, Türkiye’nin her noktasında, özellikle İstanbul Anadolu yakasında, Üsküdar, Kurtköy, Pendik, Maltepe ve Kartal bölgelerinde hizmet vermektedir. Bu süreçte, müvekkillerimize yılların getirdiği deneyim ve bilgi birikimimizi sunmaktayız.

Boşanma davalarında uzmanlık alanlarımız;

 • Boşanma
 • Tazminat
 • İddet süresinin kaldırılması
 • Yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Mal rejimi tasfiyesi gibi geniş bir alanı kapsamaktadır.

Her bir dava türü, kendi içinde özel hukuki bilgi ve hassasiyet gerektirir. Bu bağlamda, boşanma sürecinizde size en iyi şekilde özel hukuki destek ve danışma sağlamak için tecrübeli ekip arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma avukatı numarası için ve iletişim bilgilerimize ulaşmak için buraya tıklayın. Size ve durumunuza uygun en iyi hukuki desteği sunmak için buradayız.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Boşanma Avukatı Armağan Dinlenç İstanbul’da hangi bölgelerde hizmet vermektedir?

  Boşanma Avukatı Armağan Dinlenç İstanbul’da aşağıdaki bölgeler için boşanma davası konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir: