TRAFİK KAZASI AVUKATI

Trafik kazasında mağdur olduysanız trafik kazası tazminat hakkınızı trafik kazalarında uzman bir avukat yardımı ile almanız mümkündür. İşinde uzman bir trafik kazası avukatı size ne fayda sağlar:

Trafik kazası tazminatının alınabilmesi için yaralanmalarda yaralanmanın miktarı, maluliyet puanı belirlenmesi gerekmektedir. Trafik kazasında uzman bir avukat, sizin maluliyet oranınızın kısa zamanda alınmasında, yüksek puanlı olmasında, doğru mevzuata göre alınmasında etkili olabilmektedir. Trafik kazası tazminatının miktarında ve alınma süresinde maluliyet yani yaralanma puanı ve hesabı önemli bir etkendir. Kaldı ki bu rapor alma işleminin hangi yönteme göre yapılması gerektiği de son zamanlarda yaşanan içtihat ve mevzuat karmaşasından dolayı doğru belirlenebilmesi, bu işin uzmanı olan avukatlar için bile kolay olamamaktadır.

Trafik kazası tazminatının alınabilmesinde, tazminat miktarının belirlenmesinde kullanılacak hesaplama yöntemlerinden doğru olanların doğru bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Uzman bir trafik kazası tazminat avukatının, bu hesaplamaları da tüm incelikleri ile biliyor olması gerekmektedir. Aksi halde alacağınız tazminat azalabilecektir. Kaldı ki bu hesaplamaların hangi yönteme göre yapılması gerektiği de son zamanlarda yaşanan içtihat ve mevzuat karmaşasından dolayı doğru belirlenebilmesi, bu işin uzmanı olan avukatlar için bile kolay olamamaktadır.

Trafik kazası tazminatının alınma süresi de avukatın trafik kazası davalarında tecrübeli ve uzman bir avukat olması çok önem taşımaktadır. Trafik kazasında mağdur olduysanız, trafik kazası tazminatınızı almak istiyorsanız ve fakat uzman bir trafik kazası avukatınız yoksa tazminat hakkınıza kavuşmanızın yıllarca uzaması söz konusu olabileceği gibi alınacak tazminatlar da düşük olabilecektir.

Trafik kazası tazminatınızın alınmasında destek alacağınız trafik kazası avukatı, kazada kimin kusurlu olduğu konusunda da bilgi ve tecrübe sahibi olmalıdır. Aksi halde tazminat miktarınız azalabileceği gibi, imkânsız hale de gelebilir. Kaza zabıtlarında verilen kusur oranları ya da nitelendirmeleri bazen yanlış olabilmektedir. Hatta mahkemeler, bilirkişiler ve hatta Adli Tıp Kurumu bile kusur raporlarında hata yapabilmektedirler. Avukatınızın bunun farkında olması, raporları mahkemeden, adli tıptan geldi diye hemen kabul etmemesi, incelemesi ve değerlendirebilecek bilgiye ve eğitime sahip olması gerekir.

Trafik kazası maluliyet ya da ölüm tazminatınızın alınması için mevcut yollar nelerdir. Bunlardan hangisi sizin olayınız için en uygunudur. Hangisi süreyi uzatır ya da tazminatı arttırır. Bu hususları bilen bir trafik kazası avukatı hem tazminat alma sürenizi kısaltabilecek hem de tazminat miktarınızı yükseltebilecektir. Bazen de tazminatın yüksek olabilmesi için uzun yollardan hak aramanın gerekli olduğunu tespit edebilecek ve size seçme hakkı tanıyabilecektir. Bu yollardan en kısası Sigorta tahkim Komisyonu’dur. Ancak bu komisyonda görülen davalarda, haksız ve mantıksız bir şekilde avukatın karşı taraftan alacağı ücretlerin, normal ücretlerin 1 / 5’i olması tehlikesi vardır. Avukatlar da bazen bu nedenle yani eksik ücret almamak için Sigorta Tahkim Komisyonu yerine mahkemeye gidebilmekte ve bu da davanın en az 4-5 sene uzamasına sebep olabilmektedir. Bazen de ücretin yanında ayrı bir sebep olarak Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görevli hakemlerin taraflı olduğu, sigorta şirketlerini tuttuğu ya da bilgisiz olduğu iddiası ile sürülebilmektedir. Bu konuda bizim kanaatimiz şudur ki öncelikli olan müvekkilin yani kaza mağdurunun tazminatını en kısa zamanda ve en yüksek miktarda almasıdır. Bu ikisi arasında bir tercih yapmak gerektiğinde de makul bir denge, optimum fayda gözetilmelidir. Yani ne 10-TL yerine 105-TL alacağım diye 6 ayda bitecek bir iş 3 yıllık bir işe dönüşmeli ne de tersi. Avukat, kısa olan tahkim yolunu değil de mahkeme yolunu seçecekse bunun gerekçelerini müvekkiline önceden bildirmeli ve görüşünü, onayını almalıdır. Bizce Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan tuhaf, yanlış kararlar çıkabildiği doğrudur. Ancak mahkemelerde de durum böyledir. Yargıtay’ın bozma kararları bunun en net delilidir. Tahkimdeki hakemler, işlerinin uzmanı olanlardan seçilmekte ve hiç olmazsa sadece bu tür davalara bakmaktadır. Oysa mahkemedeki hakim çok fazla çeşit davaya bakmakta ve uzmanlaşamamaktadır. Tıpkı çok çeşit dava alan avukatlar gibi. Yani iki taraftan da yanlış karar çıkma olasılığı vardır ve bu olasılık mahkemelerde daha fazladır. Hiç olmazsa tahkimde dava 6 – 8 ay arasında bitebilmekte ve karara itiraz olacaksa (40 bin TL altına itiraz yapılamamakta) istinaf yolu kapalı olup doğrudan Yargıtay’a temyiz yolu açık olduğundan sadece bu sebeple bile 2 – 3 yıl kazanılmaktadır. Bir davanın Mahkemede 2-5 yıl tahkimde ise 6 – 8 ay gibi bir sürede bittiği düşünüldüğünde ise zaman avantajının büyük ara fark ile Sigorta Tahkim Komisyonu’nda olduğu açıktır. O halde mahkemeye gitmenin, özel bazı istisnai durumlar hariç. Avukatlık ücretinin 1 / 5 değil de tam alınması dışında bir gerekçe kalmıyor ki bu da müvekkilin aleyhine olmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi bir avukatla örneğin %10 ücretle anlaştığınızda %20 teklif eden bir avukatı reddettiğinizde % 20 alan tahkime gidiyor % 10 alan avukat mahkemeye gidiyor ise kar yaptığınızı zannederken çok daha fazla zarar etmiş oluyorsunuz ancak farkında olmuyorsunuz.

Belirtmek isteriz ki ülkemizde avukatlık da resmi bir uzmanlaşma yoktur yani trafik kaza avukatları diye bir branşlaşma yoktur. Hele de böyle özel konularda uzmanlaşmış avukat oranı çok küçüktür. Resmiyette şu uzmanı bu uzmanı avukat demek yasal olarak mümkün değildir; çünkü böyle bir

derecelendirme, ölçme, unvan verme sistemi bulunmamaktadır. Uzman avukattan anlamanız gereken, sadece o davalara bakan, çok sayıda aynı tür davaya bakmış olan ve uzun zaman o davalarla ilgili eğitimler almış, kendisini yetiştirmiş avukat demektir. Yoksa tıpta olduğu gibi uzman doktor ya da mühendislikte olduğu gibi yüksek mühendis şeklinde bir unvan yoktur.

Trafik kazası tazminatınızı alabilmeniz için ya da başka davalarınız için avukat tutma zorunluluğunuz yoktur. Ancak yukarıdaki açıklamalarımızdan sonra bir trafik kazası mağdurunun, ben bu işi yaparım deyip hakkını kendi başına araması ve sonucunda da hak ettiği tazminatı mümkün olan en kısa sürede alabilmesi neredeyse imkânsız gibi görünmektedir. Ben araba da tamir ederim, diş de çekerim, hastalığıma ilaç da bulurum, tazminatımı da alırım, davamı da kendim açarım diyorsanız kanaatimizce, daha başından kaybettiniz demektir.

2019 Yılındaki Trafik Kazalarının İllere Göre Dağılımı

 • ADANA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 1.480 maddi hasarlı 2.311 22 ölü 2.225 yaralı
 • KONYA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 1.497 maddi hasarlı 2.204 ölü 20 yaralı 2.558
 • ADIYAMAN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 312 maddi hasarlı 202 ölü 3 yaralı 602 yaralı
 • KÜTAHYA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 307 maddi hasarlı 425 4 ölü 513 yaralı
 • AFYONKARAHİSAR Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 508 maddi hasarlı 751 6 ölü 919 yaralı
 • MALATYA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 368 maddi hasarlı 383 4 ölü 639 yaralı
 • AĞRI Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 151 maddi hasarlı 236 3 ölü 303 yaralı
 • MANİSA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 1.091 maddi hasarlı 962 20 ölü 1.766 yaralı
 • AMASYA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 209 maddi hasarlı 299 3 ölü 427 yaralı
 • KAHRAMANMARAŞ Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 632 maddi hasarlı 631 3 ölü 1.113 yaralı
 • ANKARA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 3.299 maddi hasarlı 15.077 25 ölü 5.027 yaralı
 • MARDİN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 342 maddi hasarlı 378 4 ölü 601 yaralı
 • ANTALYA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 2.210 maddi hasarlı 2.908 28 ölü 3.206 yaralı
 • MUĞLA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 1.200 maddi hasarlı 979 12 ölü 1.744 yaralı
 • ARTVİN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 103 maddi hasarlı 145 5 ölü 172 yaralı
 • MUŞ Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 102 maddi hasarlı 129 1 ölü 202 yaralı
 • AYDIN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 951 maddi hasarlı 859 11 ölü 1.385 yaralı
 • NEVŞEHİR Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 278 maddi hasarlı 339 5 ölü 484 yaralı
 • BALIKESİR Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 1.006 maddi hasarlı 967 24 ölü 1.613 yaralı
 • NİĞDE Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 265 maddi hasarlı 313 10 ölü 454 yaralı
 • BİLECİK Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 140 maddi hasarlı 211 1 ölü 242 yaralı
 • ORDU Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 507 maddi hasarlı 590 14 ölü 821 yaralı
 • BİNGÖL Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 100 maddi hasarlı 162 1 ölü 200 yaralı
 • RİZE Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 189 maddi hasarlı 244 3 ölü 281 yaralı
 • BİTLİS Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 143 maddi hasarlı 180 2 ölü 438 yaralı
 • SAKARYA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 725 maddi hasarlı 785 ölü 11 1.171 yaralı
 • BOLU Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 202 maddi hasarlı 356 8 ölü 400 yaralı
 • SAMSUN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 842 maddi hasarlı 1.139 12 ölü 1.382 yaralı
 • BURDUR Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 256 maddi hasarlı 287 6 ölü 454 yaralı
 • SİİRT Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 130 maddi hasarlı 129 2 ölü 197 yaralı
 • BURSA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 1.815 maddi hasarlı 4.037 19 ölü 2.787 yaralı
 • SİNOP Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 141 maddi hasarlı 138 1 ölü 281 yaralı
 • ÇANAKKALE Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 335 maddi hasarlı 444 8 ölü 545 yaralı
 • SİVAS Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 342 maddi hasarlı 582 3 ölü 626 yaralı
 • ÇANKIRI Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 126 maddi hasarlı 175 1 ölü 273 yaralı
 • TEKİRDAĞ Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 635 maddi hasarlı 858 17 ölü 988 yaralı
 • ÇORUM Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 404 maddi hasarlı 506 5 ölü 690 yaralı
 • TOKAT Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 388 maddi hasarlı 385 1 ölü 613 yaralı
 • DENİZLİ Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 871 maddi hasarlı 949 13 ölü 1.445 yaralı
 • TRABZON Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 497 maddi hasarlı 764 1 ölü 745 yaralı
 • D.BAKIR Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 634 maddi hasarlı 736 7 ölü 1.204 yaralı
 • TUNCELİ Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 29 maddi hasarlı 69 0 ölü 54 yaralı
 • EDİRNE Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 254 maddi hasarlı 226 4 ölü 400 yaralı
 • ŞANLIURFA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 870 maddi hasarlı 917 15 ölü 1.573 yaralı
 • ELAZIĞ Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 304 maddi hasarlı 416 1 ölü 504 yaralı
 • UŞAK Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 361 maddi hasarlı 464 7 ölü 619 yaralı
 • ERZİNCAN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 160 maddi hasarlı 282 0 ölü 271 yaralı
 • VAN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 302 maddi hasarlı 412 2 ölü 621 yaralı
 • ERZURUM Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 350 maddi hasarlı 681 7 ölü 684 yaralı
 • YOZGAT Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 272 maddi hasarlı 296 2 ölü 565 yaralı
 • ESKİŞEHİR Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 543 maddi hasarlı 839 11 ölü 899 yaralı
 • ZONGULDAK Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 281 maddi hasarlı 395 5 ölü 429 yaralı
 • GAZİANTEP Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 993 maddi hasarlı 1.237 16 ölü 1.592 yaralı
 • AKSARAY Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 346 maddi hasarlı 368 5 ölü 631 yaralı
 • GİRESUN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 259 maddi hasarlı 260 2 ölü 421 yaralı
 • BAYBURT Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 36 maddi hasarlı 51 2 ölü 91 yaralı
 • GÜMÜŞHANE Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 67 maddi hasarlı 104 0 ölü 119 yaralı
 • KARAMAN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 180 maddi hasarlı 192 0 ölü 304 yaralı
 • HAKKARİ Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 51 maddi hasarlı 93 1 ölü 123 yaralı
 • KIRIKKALE Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 214 maddi hasarlı 316 1 ölü 363 yaralı
 • HATAY Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 1.035 maddi hasarlı 794 4 ölü 1.661 yaralı
 • BATMAN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 251 maddi hasarlı 362 2 ölü 404 yaralı
 • ISPARTA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 345 maddi hasarlı 349 2 ölü 551 yaralı
 • ŞIRNAK Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 189 maddi hasarlı 167 6 ölü 375 yaralı
 • MERSİN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 1.694 maddi hasarlı 1.397 14 ölü 2.508 yaralı
 • BARTIN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 151 maddi hasarlı 114 3 ölü 226 yaralı
 • İSTANBUL Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 4.741 maddi hasarlı 11.254 37 ölü 6.528 yaralı
 • ARDAHAN Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 40 maddi hasarlı 70 1 ölü 75 yaralı
 • İZMİR Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 2.845 maddi hasarlı 7.339 39 ölü 4.042 yaralı
 • IĞDIR Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 72 maddi hasarlı 94 1 ölü 121 yaralı
 • KARS Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 100 maddi hasarlı 191 3 ölü 253 yaralı
 • YALOVA Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 190 maddi hasarlı 273 2 ölü 270 yaralı
 • KASTAMONU Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 219 maddi hasarlı 268 8 ölü 389 yaralı
 • KARABÜK Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 158 maddi hasarlı 170 4 ölü 257 yaralı
 • KAYSERİ Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 781 maddi hasarlı 1.407 9 ölü 1.432 yaralı
 • KİLİS Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 151 maddi hasarlı 62 2 ölü 205 yaralı
 • KIRKLARELİ Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 194 maddi hasarlı 235 2 ölü 313 yaralı
 • OSMANİYE Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 517 maddi hasarlı 302 1 ölü 753 yaralı
 • KIRŞEHİR Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 158 maddi hasarlı 175 4 ölü 276 yaralı
 • DÜZCE Trafik Kazası ölümlü yaralanmalı 271 maddi hasarlı 373 8 ölü 464 yaralı
Konuşmayı başlat
Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Dinlenç & İspirli Hukuk Bürosu
Merhaba 👋

Buradan danışacağınız konunun aşağıdakilerden biri olduğundan emin olunuz. Bu konularda değilse cevap verilmeyecektir. Ücretsiz Danışmanlık bölümünden sorarsanız cevap verilebilir.

1. Trafik kazası tazminatı
2. İş kazası tazminatı
3. Boşanma ve mal rejimi davası
4. Gemi adamı hakları
5. Tanıma tenfiz yurt dışındaki boşanmalar
6. İddet ( bekleme ) süresi

Dinlenç İspirli Hukuk Bürosu