KAZA TUTANAĞININ İPTALİ

Trafik Kazası

Avukatlarca da çok Yanlış bilinen bazı konulara değindik. Bu konular şöyledir:

  • KAZA TUTANAĞI NEDİR?
  • KAZA TUTANAĞININ ÖNEMİ NEDİR NE İŞE YARAR?
  • KAZA TUTANAĞI KARŞIMIZA HANGİ AŞAMADA SORUN OLARAK ÇIKABİLİR?
  • KAZA TUTANAĞINI YA DA KUSURU NASIL VE HANGİ AŞAMADA DEĞİŞTİREBİLİRİZ?
  • TRAFİK POLİSİNİN YA DA SİGORTA GÖZETİM MERKEZİNİN BELİRLEYECEĞİ KUSUR ORANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İHTİMALİ NE KADARDIR?
  • KAZA TUTANAĞININ AKSİNİ İSPAT ETMEK İÇİN TEK YOL BİR TAZMİNAT DAVASININ YA DA CEZA DAVASININ AÇILMASI MIDIR?

Mesleğimizi icra ederken kazazede vatandaşlardan ve hatta çoğu zaman avukat meslektaşlarımızdan da kaza tutanağını doğru ve haklı bulmadıkları ve bu tutanağı nasıl iptal ettirebilecekleri şeklinde sorular gelmektedir. Trafik kazası mağdurları, bu mağdurların avukatları bize kaza tutanağını iptal ettirmek huşunda çokça soru sorduklarından biz de bu yazımızda, bilgimiz dahilinde bu hususa açıklık getirmeye çalışacağız.

KAZA TUTANAĞI NEDİR?

Trafik kazası nedeni ile özellikle de yaralanmalı ve ölümlü kazalarda kolluğun ( yerine göre polis ya da jandarmanın ) olay yerine gelip, standart kaza tutanak formunu doldurması gerekir. Kazanın oluşunu, kaza yerini, araç ve kazazede bilgilerini, yolun eğiminden, hava durumuna kadar daha birçok hususu tespit edip yazdığı resmi tutanağa kaza tespit tutanağı denir. Bu tutanakta, hangi tarafın hangi kusuru işlediği de gösterilir. Sadece maddi hasarın olduğu kazalarda taraflar da kendi aralarında kaza tutanağı düzenleyebilirler. Sigorta şirketlerinin talepleri üzerine Sigorta Gözetim Merkezi de kendilerine sunulan kaza tutanağına göre kusur belirlemektedir.

 

KAZA TUTANAĞININ ÖNEMİ NEDİR NE İŞE YARAR?

 

Bir kaza neticesinde tazminat alınmasında ya da ödenmesinde ve ceza mahkemesindeki yargılamada da en önemli husus kazada kimin ya da kimlerin ne derecede kusurlu olduklarıdır. İşte bu kusur durumu belirlenirken eldeki en büyük kaynak da kaza tutanağıdır. Bu nedenle de kaza tutanağının önemi çok büyüktür ve bu tutanağın gerçekleri yansıtası da bizim için çok önemlidir.

 

KAZA TUTANAĞI KARŞIMIZA HANGİ AŞAMADA SORUN OLARAK ÇIKABİLİR?

 

Kaza tutanağına karşı hangi hallerde müdahalede bulunmamız gerektiği huşunda aşağıdaki senaryoları değerlendirmek daha anlaşılır olacaktır:

 

  1. Bir trafik kazasında sizin hasarınız yoksa yani trafik kazası neticesinde yaralanmadıysanız, ölmediyseniz ya da aracınızda maddi bir hasar meydana gelmediyse yani trafik kazası neticesinde sizin bir tazminat alacağınız yoksa sizin kaza tutanağına karşı yapmanız gereken bir şey bulunmamaktadır. Kaza tutanağı gerçekleri yansıtmasa bile iptali girişiminde bulunmanızı gerektirecek bir durum, sizden birileri tazminat itemedikçe yoktur. Ancak bu durumda tutanağın gerçekleri yansıtmadığını görüyorsanız civardan kamera kaydı, tanık vs. araştırmanızda fayda vardır. Bunlar sizden birileri tazminat isterse işe yarayabilecektir.

 

  1. Trafik kazası neticesinde bir zararınız varsa o zaman siz karşı taraftan bir tazminat isteyeceğiniz için artık bir yerlere müracaat edip tazminat hakkınızı aramanız söz konusu olacaktır. İşte bu durumda artık kaza tutanağının doğru mu yanlış mı olduğu sizin için bir sorun olacaktır.

 

  1. Trafik kazasında size bir zarar gelmediyse ancak sizin karıştığınız trafik kazasında başkasına siz bir zarar verdiyseniz daha doğrusu böyle bir iddia varsa o durumda da artık kaza tutanağının doğru olup olmadığı sizin için ancak karşı taraf bu tazminat talebini size ilettiğinde sorun olabilecektir. A şıkkında da bu duruma biraz değinmiştik.

 

KAZA TUTANAĞINI YA DA KUSURU NASIL VE HANGİ AŞAMADA DEĞİŞTİREBİLİRİZ?

 

Kaza tutanağının gerçekleri göstermediğini ya da kusur durumunun doğru değerlendirilmediğini yukarıdaki senaryolardan birinde ileri sürmemiz gerekecektir. İşte bunun gerektiği süreç, sizin ya da karşınızdakinin tazminat talep ettiği süreç olacaktır. Bu da tabi ki bir tazminat davasında karşınıza çıkacaktır. Dava öncesinde yapılan talepleri, kendi kusur durumunuzu ve hasar durumlarını değerlendirerek ( tecrübeli bir kaza avukatından yardım almanız gerekecektir ) reddedebilirsiniz. Bunun sonunda da size bir dava açılabilir. Ya da siz tazminat talep edersiniz de karşı taraf vermiyorum der bu sefer siz bir tazminat davası açarsınız. İşte kaza tutanağının tartışılması bu dava içerisinde söz konusu olabilecektir. Mahkeme, gerektiğinde bilirkişi de tayin ederek, gerekirse kaza yerinde keşif yaparak, tanık dinleyerek vs. araçlardan yararlanarak iki tarafın iddia ve savunmaları doğrultusunda kimin ne kadar kusurlu olduğuna karar verecek ve tazminatı da belirleyecektir. Önceden edindiğiniz deliller de size bu aşamada çok faydalı olacaktır.

 

TRAFİK POLİSİNİN YA DA SİGORTA GÖZETİM MERKEZİNİN BELİRLEYECEĞİ KUSUR ORANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İHTİMALİ NE KADARDIR?

 

Böyle bir soruya elbette yüzdeli bir cevap vermemiz mümkün olamayacaktır. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bugüne kadar çözüme kavuşturduğumuz yüzlerce trafik kazası tazminat dava ve taleplerinde, tutulan kaza tutanaklarında ve gözetim merkezince yapılan belirlemelerde kaza kusur oranlarının yanlış değerlendirildiğine çok defa rastlamışızdır. Yani netice olarak kaza tutanağı beni haksız gösteriyor öyleyse ben haksızım demek yerine trafik kaza tazminatlarında bilgi ve tecrübe sahibi bir avukata danışmanızda fayda vardır.

 

KAZA TUTANAĞININ AKSİNİ İSPAT ETMEK İÇİN TEK YOL BİR TAZMİNAT DAVASININ YA DA CEZA DAVASININ AÇILMASI MIDIR?

 

Kanaatimizce bundan başka bir yol yoktur ve başka bir yola ihtiyaç da yoktur. Mahkemelere delil tespiti başvurusunda bulunmanın da bizce bir faydası yoktur. Mahkemeler bu tespit taleplerini ileride zaten dava açılırsa dava içinde değerlendirileceğinde reddetmelidirler. Kaldı ki delil tespiti tek taraflı yapılmaktadır ve bir dava açıldığında kesin bir delil olarak değerlendirilemez. İtirazı ve reddi her zaman mümkün olacaktır. Burada bahsettiğimiz tespit talebi kaza tutanağının iptali için yapılacak bir tespit talebidir. Böyle bir iptal prosedürü yoktur. Ancak kaza neticesinde meydana gelen hasarın tespiti mahkemelerden, bir tazminat davası açılmadan da istenebilecektir o durum konumuz dışında bir durumdur.

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.