Yabancıların Türkiye’de Boşanmaları

Yabancıların Türkiye’ de boşanmaları mümkündür.

Yabancı ülke vatandaşları da Türkiye’ de boşanabilirler. Bu boşanmanın kendi ülkelerinde geçerli olabilmesi kendi ülke mevzuatlarına bağlıdır. Muhtemelen kendi ülkelerinde bu boşanma kararının tanınması için dava açmaları gerekecektir.

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

2020 öncesi durum :

İster iki yabancı ülke vatandaşı olsun ister biri Türk diğeri yabancı olsun, Türkiye` de boşanmaları mümkündür. Ancak tarafların boşanmada anlaşmaları halinde tebligat sorunu yaşanmadan ve kısa sürede boşanabilirlerken tarafların anlaşamamaları halinde hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı ve tebligatın tabancı bir ülkeye ne kadar zamanda ve masrafla yapılabileceği gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Her iki tarafın ya da bir tarafın Türkiye` de avukat ile temsili halinde boşanma kolaylaşmakta ve tebligat sorun olmaktan çıkmaktadır. Tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri halinde Türkiye` ye hiç gelmeden Türkiye` de boşanmaları mümkün olabilecektir.

Boşanma avukatı, boşanma davası, Türkiye`de avukat, Türk avukat, yabancıların boşanması

Boşanma Davaları Hakkında

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.