DEPORT GERİ GÖNDERME KARARI – HAKLARINIZ

Göç Hukuku

DEPORT – SINIR DIŞI ETME NEDİR?

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayanları karşılaşabildikleri sınır dışı etme diğer adı ile deport etme göçmen hukukunu ilgilendiren bir kavramdır. Geri gönderme kararı aloınması da söz konusu olup bu durumda göçmen hukukunun konusudur.

DEPORT – SINIR DIŞI ETME SEBEPLERİ NELERDİR?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ( yukk ) madde 54’ te sayılan haller sınır dışı etme sebebidir. Bunlardan birkaç örneği aşağıda verdik. Uygulamada fuhuş yaptığı iddia edilen yabancılar, masaj salonunda bu işi yaptığı iddia edilen yabancılar, biriyle kavga edip yaralayan ya da zarar veren yabancılar ile evraklarında sorun olan ve ikamet izni sorunu olan yabancılar en çok sınır dışı yani deport işlemine maruz kalan yabancılardır, göçmenlerdir.

 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar yahut vizesi iptal edilenler
 • İkamet izinleri iptal edilenler
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi
 • olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

Yeri gelmişken ikamet ini türlerini de sayalım:

 1. Kısa Dönem İkamet İzni
 2. Aile İkamet İzni
 3. Öğrenci İkamet İzni
 4. Uzun Dönem İkamet İzni
 5. İnsani İkamet İzni ve İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

DEPORT – SINIR DIŞI EDİLEMEYECEKLER

Yukarıda sınır dışı edilme sebeplerinin maddesi olarak gösterdiğimiz maddeye giren yabancılar bile 55. Madde gereği, aşağıdaki hallerde deport edilemeyecek, sınır dışı edilemeyeceklerdi.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 55. Maddesine göre durumları Kanunun 54. Maddesinde yazılı sınır dışı etme şartlarına uysa bile;

 • Gönderileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, onur kırıcı yada insanlık dışı cezaya veya insanlık dışı muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emareler bulunanlar
 • Önemli sağlık sorunları, yaş ve hamilelik nedeniyle seyahat etmesi riskli olanlar
 • Hayati tehlike oluşturan hastalıkları için tedavisi devam ederken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânına sahip olamayacaklar
 • Mağdur destek uygulamalarından yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 • Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları (tedavileri tamamlanıncaya kadar) sınır dışı edilemez.

DEPORT AVUKATI – SINIR DIŞI AVUKATI SİZE YARDIM EDEBİLİR

Resmi makamlarca ( valilikçe ) Türkiye’ de bulunan yabancının Türkiye’ yi terk etmesi gerektiği yönünde bir karar alınabilir. Bu karar kendisine bildirilir. Bu kişinin deport işlemlerine kadar gözetrim – geri gönderme merkezinde tutulmasına da karar verilebilir. İşte bu gibi durumlarda, kısa süreler içinde birden fazla yasl merciye başvurmak gerekecektir. Göçmen avukatı ya da deport avukatı, sınır dışı ya da geri gönderme diye adlandırılan bu karara itiraz ederek sizi deport olmaktan kurtarabilir.

İstanbul deport ve sınır dışı işlemleri içşin İstanbul mahkemelerine başvurulur. İstanbul geri gönderme avukatı ya da İstanbul deport avuaktı, size ülkede kalme hakkınız için yardımcı olabilir.

İstanbul geri gönderme merkezi Tuzla geri gönderme merkezi, Çatalca Binkılıç geri gönderme merkezi, Silivri geri gönderme merkezi olarak üç merkezdir.

Av. Armağan DİNLENÇ

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.