Evlendikten Sonra Alınan Araba Ortak Mı?

Boşanma ve Mal Rejimi

Evlilik, hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olup, bu birlikteliğin getirdiği pek çok hukuki sonuç bulunmaktadır. Bunlardan biri de, evlilik sürecinde edinilen malların durumudur. Özellikle boşanma gibi üzücü bir süreçte, evlilik süresince edinilen araç gibi varlıkların nasıl paylaşılacağı, çiftler arasında önemli bir mesele haline gelebilmektedir.

Bu makalede, evlendikten sonra alınan arabanın ortak mülkiyet olup olmadığı, diğer edinilmiş malların durumu ve boşanma sürecinde malların nasıl paylaşıldığına dair kapsamlı bilgiler sunacağız.

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılır?

Türk Medeni Kanunu’na göre, eşler nikah defterine imza attıklarında, herhangi bir sözleşme yapmalarına gerek kalmaksızın “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” otomatik olarak uygulamaya konulur. Bu uygulama 01.01.2022’ den sonrası için geçerlidir. Bu rejim çerçevesinde, evlilik süresince kazanılan mallar genellikle ortak mal kabul edilir ve boşanma durumunda eşit olarak paylaştırılır​​.

Evlilik süresince edinilen evler, arabalar, arsalar gibi taşınmaz mallar, kim tarafından kazanılırsa kazanılsın, ortak mal olarak değerlendirilir. Bu, ev hanımı olan eşin dahi, çalışma hayatında aktif bir rol almasa bile, bu mallarda ortak hak sahibi olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, tapu veya ruhsat kocanın adına kayıtlı olsa dahi, bu malların eşler arasında ortak olduğu ve boşanma sırasında eşit şekilde paylaştırılacağı kabul edilir​​.

Ancak, boşanma sürecinde bazen adaletsizlikler veya tarafları mağdur edebilecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür durumların önüne geçmek için, mal paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümü amacıyla mahkemelerde mal paylaşımı davaları açılabilir. Bu davalar genellikle boşanma davasıyla aynı anda açılır ama mal davası boşanma davasının sonucunu bekleyecektir. Boşanma kararı alındığında, evliyken edinilen malların paylaşımı, eşlerin birikimleri ve servet edinimi göz önünde bulundurularak yürütülür.

Bu nedenle, “Evliyken alınan mallar ortak mı?” sorusuna genel cevap, evet, evlilik süresince edinilen malların çoğu durumda ortak kabul edildiği ve boşanma sırasında eşit olarak paylaştırıldığı yönündedir​​.

Boşanma sürecinde adil bir mal paylaşımı sağlamak ve olası adaletsizliklerin önüne geçmek için Avukat Armağan Dinlenç ve profesyonel ekibimizden destek alabilirsiniz. Mal paylaşımı konusunda doğru ve adil bir yönlendirme için bizimle 0532 627 40 19 numarasından iletişime geçerek danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Evlendikten Sonra Alınan Araba Ortak Mı?

Evet, evlendikten sonra alınan araba ortak kabul edilir. Ortaklıktan kasıt mal rejimi tasfiyesinde arabadan bedel istenebileceğidir. Yoksa araba üzerinde trafik sicilde bir ortak olmak söz konusu değildir. Aynı şey gayrimenkuller için de geçerlidir.

Genellikle aracın ruhsatında eşlerden birinin adının yazmasıyla bireysel mülkiyet gibi görünse de, boşanma durumunda durum farklı bir hal alır.

Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik içerisinde edinilen mallar, eşitlik ilkesi temel alınarak değerlendirilir ve bu bağlamda, evlilik süresince satın alınan araçlar edinilmiş mal / ortak mal kabul edilir. Bu nedenle, aracı hangi eşin adına alırsa alsın, boşanma sürecinde aracın değeri eşler arasında % 50 oranında paylaştırılmaktadır. Bu durum, aracın sahipliğinin yalnızca ruhsatta yazan kişiye ait olmadığını, evlilik birliği içinde edinildiği için her iki tarafın da bu maldan boşanma sonrasında eşit derecede hak sahibi olduğunu göstermektedir​​.

Evlendikten Sonra Alınan Ev Ortak Mı?

Evet, evlendikten sonra alınan ev ortak olarak kabul görür.

Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik süresince alınan evler, tapuda kadının veya erkeğin üzerine olan ev olsa bile, boşanma durumunda her iki eşin de edinilmiş malı / ortak malı olarak kabul edilir. Alınan demek, parası da ödenmiş demektir. Diğer başlıklareda da buna değindik. Mesela bir ev evlilik öncesi alınmış ama borçla alınmışsa sadece evlilik içinde ödenen kısmı paylaşıma tabi olur. Aynı şey evin evlilikten sonra borçla alınması ama boşanma davasından önce ssadece bir kısım borcunun ödenmesinde de geçerlidir. Bu evin niteliğinin; villa, daire veya müstakil ev olmasının bir önemi yoktur. Dolayısıyla, boşanma sürecinde, evin değeri her iki eş arasında eşit bir şekilde bölüştürülür. Bu durum, evlilik birliği içinde edinilen malların, evlilik süresince yapılan ortak yaşamın bir sonucu olarak değerlendirilmesinin bir yansımasıdır​​.

Evlendikten Sonra Alınan Altınlar Ortak Mı?

Evet, evlilik birliği sağlandıktan sonra alınan altınlar ortak kabul edilir.

Evlilik sürecinde birikim amacıyla satın alınan altınlar ve diğer ziynet eşyaları, evlilik sürecinde edinilen mallar kapsamında değerlendirilir ve boşanma sırasında eşler arasında yarı yarıya mı diye düşünenler için, evet %50 oranında bölüştürülür. Bu, evlilik içinde yapılan birikimlerin ve yatırımların, evlilik birliği içinde edinilen ortak mallar olarak kabul edilmesi ve boşanma durumunda her iki eşin de bu mallardan eşit pay alması prensibine dayanır​​.

Fakat evlenme sürecindeyken alınan altınlar için durum farklıdır. Özellikle düğünlerde kadına takılan altınlar bakımından farklı bir yasal duruma sahiptir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2010/6059 E. ve 2010/12297 sayılı kararına göre, düğünde kadına takılan altınlar, kadının kişisel malı olarak kabul edilmekte ve boşanma sırasında tamamen kadına ait olarak değerlendirilmektedir. Bu altınlar, adeta kadına yapılan bir bağış olarak görülür ve boşanma durumunda kadının mülkiyetinde kalmaya devam eder.

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Boşanma sürecinde, bazı malların paylaşıma tabi olmadığı bilinmelidir. Bu mallar genellikle kişisel nitelik taşıyan veya evlilik öncesinde edinilen mallardır. Boşanma davalarında, bu tür malların paylaşılmaması genel bir kural olarak kabul edilir. İşte paylaşıma tabi olmayan malların bir listesi:

  • Kişisel Eşyalar: Eşlerden her birinin kişisel olarak kullandığı eşyalar, örneğin giysiler, kişisel bakım ürünleri gibi mallar, kişisel mallar kategorisine girer ve paylaşılmaz.
  • Evlilik Öncesi Mallar: Bir eşe evlilik öncesi ait olan mallar, kişisel mal sayılır ve boşanma sürecinde diğer eşle paylaşılmaz.
  • Miras Yoluyla Edinilen Mallar: Evlilik süresince bir eşin miras yoluyla edindiği mallar da kişisel mal kabul edilir ve paylaşıma konu olmaz.
  • Karşılıksız Kazanılan Değerler: Evlilik sırasında bir eşin bedel ödemeksizin (bağış, hediye vb.) kazandığı mallar, kişisel mallar olarak değerlendirilir ve boşanma sürecinde paylaşılmaz.
  • Manevi Tazminat Alacakları: Bir eşin manevi zarar görmesi sonucu elde ettiği manevi tazminatlar da kişisel mal olarak kabul edilir.
  • Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler: Bir kişisel malın satılması veya takası sonucu elde edilen değerler de kişisel mal sayılır ve paylaşıma tabi tutulmaz​​.

Bu hususlar, boşanma sürecinde mal paylaşımı konusunda önemli bir rehberlik sağlar ve hangi malların paylaşıma tabi olup olmadığını belirlemede yardımcı olur.

Boşanma sürecine dair detaylı bilgiler edinmek istiyorsanız, ilgili makalemizi okumak için buraya tıklayın. Bu bağlantı sizi, boşanma süreci hakkında yazdığımız kapsamlı içeriğe yönlendirecektir.

Evlenmeden Önce Alınan Mallar (Ev, Araba) Ortak Mı?

Hayır, evlenmeden önce eşlerden birisi tarafından alınıp borcu biten mallar ortak değildir.

Evlilik birliği kurulmadan önce bir tarafın edindiği mallar, evlilik süresince paylaşıma tabi olmayan kişisel mallar olarak kabul edilir. Bu, evlilik öncesi satın alınan bir evin veya arabanın, evlilik sürecinde eşler arasında paylaşılmayacağı anlamına gelir.

Ancak, evlilik öncesi alınan ve evlilik süresince kredi ödemeleri devam eden bir mal söz konusu olduğunda, bu ödemelerin yapıldığı süre zarfında ödenen miktarın yarısı, diğer eş tarafından talep edilebilir. Bu durum, evlilikten sonra edinilen malların paylaşımı konusunda bir istisna teşkil eder ve evlilik öncesi edinilen malların genel olarak kişisel mal olarak kabul edildiğini gösterir. Miras yoluyla evlilikten sonra edinilen mallar bu kapsamda değerlendirilmez ve paylaşıma tabi tutulmaz​​.

Evliyken Alınan Araba Boşanınca Kime Kalır?

Öncelikle belirtelim ki araba sahibinde kalır. Ancak değeri üzerinden bir paylaşım olabilir. Evlilik süresince alınan bir aracın boşanma sonrası kime kalacağı, öncelikle aracın ne zaman alındığına bağlıdır. 1 Ocak 2002 tarihinden önce alınmış bir araba için eşler arasında mal ayrılığı rejimi geçerliyken, bu tarihten sonra alınmış araçlar için edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu rejim çerçevesinde, eşler evlilik birliği içerisinde alınan mallar üzerinde eşit haklara sahiptirler. Ancak, arabanın alınması sırasında ödenmekte olan borçlar veya eşlerden birisinin kişisel malının kullanılıp kullanılmadığı gibi faktörler, hak sahipliğinin belirlenmesinde önemli rol oynar.

Bu durum, genellikle evlilik birliği içerisinde alınan araba gibi edinilmiş malların yarısının diğer eşe ait olduğu kabul edilse de, özel durumlar bu genel kuralın dışında değerlendirilir. Arabanın alımında kullanılan finansal kaynaklar, ödeme planları ve borç durumları, hak sahipliğinin tespitinde dikkate alınan faktörler arasındadır.

Bu nedenle, evlilik süresince alınan bir aracın boşanma sonrası paylaşımı, her iki eşin de haklarının adil bir şekilde korunmasını sağlayacak şekilde yasal düzenlemelere ve özel durumların dikkatli bir şekilde incelenmesine dayanır​​.

Evlendikten Sonra Miras veya Bağış ile Alınan Mallar Nasıl Paylaşılır?

Evlendikten sonra miras veya bağış ile alınan mallar eşler arasında paylaşılmaz.

Evlilik sürecinde bir eşin miras yoluyla veya bağış yoluyla edindiği mallar, evlilikten sonra diğer eşe geçmeyen kişisel mallar olarak kabul edilir. Bu tür mallar, evlilik öncesi satın alınan mallarla birlikte, mirasla veya bağış yoluyla kazanılan mallar olarak tanımlanır. Evlilik sırasında bir eşe kalan miras, bu eşin kişisel malı sayılır ve diğer eşin bu mal üzerinde herhangi bir hak talep etmesi mümkün değildir. Bu, evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı konusunda önemli bir istisnayı oluşturur ve evlilik süresince edinilen malların genel paylaşım kurallarının dışında tutulur​​.

Evlenmeden Önce Kredi ile Alınan Arabanın Paylaşımı Nasıl Olur?

Evlenmeden önce kredi ile satın alınan ancak kredisi evlilik süresince ödenen bir araba veya diğer mallar, boşanma halinde mal paylaşımına özel bir hesaplama tekniği ile dahil edilir.

Bu durumda, evlilik içinde ödenen kredinin hangi eş tarafından ödendiği önemli değildir. Diğer eş, evlilik süresi içinde ödenen kredi miktarı üzerinde hak iddia edebilir. Bu, evlenmeden önce kredi ile satın alınan bir malın, evlilik süresince yapılan ödemelerle edinilmiş mal olarak kabul edilebileceği anlamına gelir. Dolayısıyla, evlilik süresince ödenen kredi miktarı, mal paylaşımında dikkate alınır ve her iki eşin de bu miktar üzerinde hakları bulunmaktadır​​.

Boşanma Davası Açılmadan Önce Satılan Mallar Paylaşıma Dahil Midir?

Boşanma sürecinde, eşlerin evlilik süresince edindikleri ve boşanma davası açılmadan önce satış yoluyla elden çıkardıkları mallar da mal paylaşımı hesaplamalarına dahil edilir.

Bu, eşlerin evlilik süresince diledikleri gibi malları üzerinde tasarrufta bulunabilme haklarına rağmen, boşanma davası açıldığı tarihe kadar edinilmiş ve daha sonra satılmış olan tüm malların, boşanmada mal paylaşımına dahil olduğu anlamına gelir.

Dolayısıyla, boşanma davası açıldığı tarih, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiye edileceği tarih olarak kabul edilir. Bu tarihe kadar edinilen tüm malvarlığı değerleri, mal paylaşımına dahil edilirken, boşandıktan sonra edinilen mallar mal paylaşımına dahil edilmez​​.

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.