Yabancı Boşanma Kapalı Kayıt

Yabancı boşanma kapalı kayıt halinde Türkiye’ de tanınabilir. Ancak kapalı nüfus kaydı açılıp işlenemez.

Türk Vatandaşlığını Kaybedenler (Nüfus Kayıtlarının Kapanacağı – Yabancı Mahkemenin Boşanmaya Yönelik Kararı Tanınsa da Mahkemenin Tanıma İlamının Nüfus Kayıtlarına İşlenmesine Hükmedemeyeceği)

Nüfus Kaydının Kapatılması (Türk Vatandaşlığını Kaybedenler – Yabancı Mahkemeden Aldıkları Boşanma Kararının Tanınmasıyla Yetinmesi Gerektiği/Nüfus Kayıtlarına İşlenemeyeceği) 5490/m. 14 403/m. 20

KARAR : Davacı vekilinin davalı aleyhine açtığı davada, Almanya Besigheim Sulh Hukuk Mahkemesinin 12.02.2006 tarihli ve 4 T 14242 / 0756 sayılı (SAYILAR VE TARİHLER DEĞİŞTİİRİLMİŞTİR) boşanmaya ilişkin kararının tanınmasına karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulü ile anılan kararın tanınmasına ve tanıma ilamının nüfus kayıtlarına işlenmesine karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dosyadaki nüfus kayıt örneğinden, tarafların 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20`nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 25.02.1996 tarihli ve 96 / 121212121212 sayılı karar ile verilen izin üzerine Türk vatandaşlığını kaybetmeleri nedeniyle nüfus kayıtlarının kapatıldığı anlaşılmaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ‘Kaydın kapatılması ve yeniden açılması’ kenar başlığını taşıyan 14`üncü maddesinde yer alan hükme göre nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir. Kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır ve kaydın açılmasından sonra kişisel durumda meydana gelmiş olan olaylar kişinin kaydına işlenir.,

Türk vatandaşlığını kaybeden tarafların nüfus kayıtlarının kapalı olması nedeniyle bu kayıtlar üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Yabancı mahkemenin boşanmaya yönelik kararının “tanınmasıyla” yetinilmesi gerekirken, idareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde “tanıma ilamının nüfus kayıtlarına işlenmesine” şeklinde hüküm kurulması doğru değildir.

Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Yurt Dışında Boşanma Tanıma

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.