Kulüp Sigortası P&I Kulübü

Gemi Adamı

Özetle donatanların, tekne ve makine sigortasının kapsamadığı zararları ve çatmada pay sahibi oldukları zararları karşılayabilmek, tek başına üstlenmek yerine zararı diğer üyelerle paylaşmak amacı ile kulüp sigortası oluşturmuşlardır. Buna kısaltma olarak P&I (Protaction and Indemnity – tazminat ve sorumluluk) denir.

Amaç navlun hasarı, can kaybı, gemi adamının can kaybı ve gemi damının yaralanması maluliyeti nedeni ile ödenecek tazminat ve sair başka zararlar için kurulmuştur. Bunlardan bazılarını aşağıda saydık:

  • Üçüncü şahısların, mürettebatın, yolcuların yaralanma veya ölüm nedeni ile ödenmesi gereken tazminatlar,
  • Deniz Kirliliği sebebi ile doğan masraf, ceza ve tazminatlar
  • Geminin sebep olduğu dalgaların üçüncü şahıslara ve mallarına verdiği zararlar,
  • P&I Kulüp tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış belli bir kontrat altında Geminin çekilme veya çekmesi sonucu; Gemi sahibinin mesuliyetine giren veya Geminin uğradığı zararlar,
  • Taşınacak Konteynırlar sebebi ile doğacak sorumluluklar,
  • Gemi zabitlerinin Yolcu olarak düşünülen eşlerini ve /veya diğer şahısları taşımaktan doğacak masraflar

Kulüpler genelde Londra’dadır.

Kulüp kurallarını içeren Clup Rule-Book adında bir kitap bulunmaktadır.

Kulüp tarafından geminin belli bir klasta olması ve sefere elverişli bulundurulması şartı aranır ve bu hususlar denetlenir.

Denizcilikte yapılan başka bazı sigorta türleri de vardır. P&I bunlardan biridir. Diğerlerine örnek verecek olursak, tekne sigortası, yük sigortası, navlun sigortası, gelir kira kaybı sigortası bunlardan bir kaçıdır.

Gemi Adamı Kimdir?

Gemi Adamı Hukuki Sorunları

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.