Yurt Dışında Boşanma Tanıma


YUR DIŞINDA BOŞANMA TANIMA

Yurtdışında Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

2020 öncesi durum :

Yurtdışında yabancı mahkemede boşanma sonucu alınan yabancı mahkeme boşanma kararının Türkiye` de geçerli olabilmesi ve nüfus kaydından evliliğinizin düşebilmesi için Türkiye` de herhangi bir yer mahkemesinde açacağınız dava tanıma tenfiz davasıdır.

Tanıma davasının hızla sonuçlanabilmesi için eski eşinizin, mümkünse sizin önereceğiniz bir avukata vekalet çıkarttırmasını temin etmeniz gerekmektedir. Siz de o avukatın tavsiye edeceği bir avukata vekalet çıkarttığınızda, iki avukat sizin tanıma – tenfiz işleminizi mahkemesine ve avukatın imkanlarına göre 7 gün ile 2 ay arasında bir zamanda gerçekleştirebilecektir. Eski eşinizi bulup da vekalet alamazsanız, buna ikna edemezseniz bu dava yılar sürebilecektir.

Yurt Dışında Boşandım Boşanacağım


YUR DIŞINDA BOŞANDIM BOŞANACAĞIM

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

2020 öncesi durum :

Bir Türk vatandaşıysanız ya da Türkiye nüfusunda kayıtlıysanız yabancı ülke mahkemesinin boşanma kararı ile yurt dışında boşandığınız zaman bilmelisiniz ki bu boşanma kararı, Türkiye` deki nüfus kaydınızda görünmez. Yani hala evli görünürsünüz.

Yurtdışında yabancı mahkemeden almış olduğunuz boşanma kararını Türk mahkemelerinde tanıma tenfiz davası ile geçerli hale getirmeniz gerekir.

Tanıma tenfiz davasını Türkiye` de istediğiniz her yerdeki mahkemede açabilirsiniz.

Yurt Dışında Boşandınız Ama Türkiye’de Hala Evlisiniz


YURT DIŞINDA BOŞANDINIZ AMA TÜRKİYE`DE HALA EVLİSİNİZ

TANIMA TENİZ DAVALARI

YURT DIŞINDA BOŞANDINIZ AMA TÜRKİYE` DE HALA EVLİSİNİZ

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

2020 öncesi durum :

Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı, Türkiye` de tanıma – tenfiz davası açılıp kabul edilmeden, geçerli olmaz. Türkiye`de nüfusa boşanma işlemi geçmez ve hala evli sayılırsınız. Vatandaşımız bunun genellikle farkında olmayıp; ancak yeni bir evlilik aşamasında nüfusta zaten evli olduğunu görünce farkedebilmektedir.

Yabancı mahkemece verilmiş boşanma kararının Türk nüfus kaydına işlenebilmesi için Türkiye` de tanıma – tenfiz davası açılması gerekmektedir. Burada en büyük problem, genelde ayrılmış olduğunuz eşinize tebligat yapmaktadır. Çünkü yıllar önce boşanmış olduğu ve muhtemelen de yabancı olan eşini bulmak, bulduğunda da yeni dava için vekalet almak zor olabilmektedir. Yabancı ülkeye tebligat yapmak çok uzun zaman alabilmektedir. Bu durum bazen 1 yıldan fazla sürebilmektedir.

Tanıma – tenfizin gerçekleşebilmesi ve en hızlı şekilde gerçekleşebilmesi için eski eşinizden bir avukata vekalet çıkarttırmak gerekmektedir.

Aşağıda teknik bilgi verilmiş olmakla birlikte özetle söylemek gerekirse, boşanma kararını veren yabancı makam, bir mahkeme olmalıdır. Bazı ülkelerde belediyeler vb. birimler boşanma kararı verebilmektedirler. Bu kararlar tanınamaz. Kararı apostil belgesi olmalı ve karar kesinleşmiş olup bu kesinleşme durumu kararda ya da ayrı bir belgede yazılı olmalıdır. Ayrı belgede yazılı ise bu belgenin de apostili olmalıdır. Tüm bu belge asılları ile birlikte, belgelerin yeminli tercüman tarafından çevrisi yapılmalı ve bu çeviri belgeleri de noter ya da konsoloslukca tasdik edilmelidir. Bu çeviri işlemleri, yabancı ülkede yapılabileceği gibi, Türkiye` de de yapılabilir. İki tarafın da vekaleti olduğu ya da iki taraftan biri ya da ikisi mahkemeye çıkabildiği takdirde tanıma – tenfiz kararı alınabilir. Tanıma kararı alınması, boşanmanın nüfusa işlenmesi için yeterlidir.

TANIMA – TENFİZ ( YABANCI BOŞANMA KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ )

 1. Tanıma:

Yabancı bir mahkeme kararının, boşanmanın tanınması, onun Türkiye` de geçerli hale gelmesi anlamına gelir. Tanınmamış yabancı mahkeme kararı, herhangi bir davada ispat aracı olmaktan öteye geçemez yani Türkiye` de bir geçerliliği olmaz.

 1. Tenfiz:

Yabancı örneğin Hollanda Mahkeme boşanma kararının tenfizi ise onun icra edilebilirliği anlamına gelmektedir. Kararda icrası mümkün olan hükümlerin icrası için gereklidir. Boşanma kararında bu anlamda istenen sadece boşanma kararının Türk Nüfusu` na geçirilmesi ise tenfize gerek de yoktur.

Tanıma ve tenfiz davası taraflar itiraz etmedikçe her yerde aile mahkemelerinde görülebilir. Aksi halde  davacının Türkiye` deki ikametgahında görülür.

Davacının ya da davalının Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemelerinden herhangi birinde dava açılabilir.

TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş bir mahkeme kararının, boşanma kararının aslı olmalı.

2- Verilen bu karar kesinleşmiş olmalı ve arkasında apostille denilen belge de olmalı.

3- Yabancı Mahkeme Kararının tamamının yeminli tercüman tarafından Türkçe’ ye tercüme edilmiş ve resmî kurumlar (Noter) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti olmalı.

4- Tenfizi istenen kararın mutlaka mahkeme tarafından verilmesi ve mahkeme hükmü niteliği taşıması gerekir. Belediye vb. idari birimlerin verdiği kararlar olmaz.

5- T.C. ile ilamın verildiği yabancı devlet arasında yasadan doğan fiili veya hukuki karşılıklılık ( mütekabiliyet ) veya bu konuda anlaşma(sözleşme) olmalıdır. Tanıma davası için bu gerekli değildir.

6- Yabancı Mahkeme Hükmünün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir.

7- İlamın Türk Mahkemelerinin kesin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir. Örneğin taşınmazın aynına ilişkin davalarda Türk mahkemelerinin yetkisi kesindir.

8-Yabancı ülke kanunları uyarınca kendisine karşı tenfizi istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş olsa dahi , bu kişinin yukarıda ki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemelerine itiraz etmemiş olması gerekir. İtiraz etmiş ise davanın reddine karar verilmelidir. Kısacası Tenfiz kararı verilebilmesi için yabancı mahkeme tarafından usulüne uygun olarak karşı tarafa savunma hakkı verilmesi gerekir.

9- Türklerin kişi hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince , yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yönde itiraz etmemiş olması gerekir. Diğer bir anlatımla Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince Türklerin boşanma davaları için öngörülen hukukunun uygulanmadığının belirlenmesi ve bu yönde davalının itirazda bulunması halinde tenfiz kararı verilemez.

10 – Tanıma tenfiz davası 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Süresinde zamanaşımı itirazı olmadan hâkim re` sen bu hususu değerlendiremez.

YURTDIŞINDA YAPTIĞIM EVLİLİĞİ KONOLOSLUĞA BİLDİRMEDİM

Yurtdışında yaptığınız evliliği konsolosluğa ya da Türk nüfusuna bildirmediğiniz için yapacağınız yeni evlilikte sorun olmayacağını düşünseniz de kanaatimce mutlaka önce o evliliği bildirin. Küçük bir para cezası vardır. Sonra bu evliliği sonlandıran yabancı mahkeme boşanma kararının tanıma tenfiz davasını Türkiye` de açın ve tanıtın. Aksi halde yapacağınız ikinci evlilik en azından Türk makamları için geriye dönük olarak geçersiz sayılacaktır. Bu durum, şu an aklınıza gelmeyen, hesaba katılmayan sorunlara sebep olabilecektir ileride.

***Boşanma ile ilgili karar Türk mahkemeleri tarafından tanınıncaya ve tanıma kararı kesinleşinceye kadar evlenme hukuken hükmünü devam ettirir. Taraflar Türkiye nüfusunda evli gözükürler.

TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA DAVALI OLANIN ADRESİ YABANCI BİR ÜLKEDE İSE Türkiye` den bir avukata vekalet verilmesi halinde dava çok kısa sürede sonuçlandırılabilir. Ancak davalı vekalet vermiyor, hatta dava açılmasını dahi istemiyorsa, yabancı ülkedeki bu kişiye tebligat çıkartmak çok uzun zaman alacak ve masraflı olacaktır.

Tanıma tenfiz avukat ile takip edildiğinde hem çok daha kısa sürede hem de daha iyi sonuç verecektir. Tanıma tenfiz avukatı, tanıma tenfiz davasının daha az masrafla sonuçlanmasını da sağlayabilecektir.

Yunanistan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası


YUNANİSTAN BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

Yunanistan’da Boşanmak Türkiye`de Boşanmak ve Tanıma Tenfiz Davası

Yunanistan’da Boşanmak sizin Türkiye` de boşanmanızı sağlamayacaktır. Yunanistan’ da yaşayan Türk vatandaşı ya da çifte vatandaşım ve boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Yunanistan’da yaşayan Türk vatandaşının genelde yaptığı şey Yunanistan’da Türk boşanma avukatı bularak derdini anlatmak ve neticesinde Yunanistan’ da boşanmaktır. Yunanistan’ da yaşayan Türk vatandaşı Yunanistan’da boşandığında Yunanistan nüfus kaydında evliliği kayıtlıysa, evliliği Yunanistan nüfusundan silinir. Ancak Yunanistan mahkemesinde verilen boşanma kararı, Yunanistan’da yaşayan Türk vatandaşının, Yunanistan mahkemesinde boşanan Türk vatandaşının Türk nüfusundaki boşanma kaydının silinmesini sağlamaz.

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Yunanistan’da yaşayan Türk vatandaşının boşanmak için izleyebileceği iki yol vardır: Biri Yunanistan mahkemesinde boşandıktan sonra Türk mahkemesinde de boşanmasıdır. Diğer bir yol ise Yunanistan mahkemesinin boşanma kararını Türkiye`de Türk mahkemesinde tanıma tenfiz  davası açıp Yunanistan mahkemesinin boşanma kararını tanıtmaktır. Tanıma yoluyla Türkiye`de geçerli hale getirilen Yunanistan mahkemesinin boşanma kararı, Türk nüfusuna Yunanistan boşanma karar tarihiyle geçer.

Tanıma davasında boşanma tarihi, Yunanistan mahkemesinin boşanma karar tarihinden geçerli olacağı için kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken 300 günlük iddet süresi, Yunanistan boşanma karar tarihinden başlamış olur.

Türkiye`de açılacak olan boşanma davasının kısa sürede sonuçlanabilmesi için anlaşmalı boşanma şeklinde açılması ve bu nedenle de eşlerin bizzat boşanma avukatı olsa bile hâkim karşısına çıkması gerekir. ( Tanıma tenfiz davasında ise mahkemede avukatların bulunması yeterlidir. ) Bu da Yunanistan’dan Türkiye`ye gelme masrafları nedeniyle ekonomik olmayabilir. Ancak Türkiye`de, konusunda uzman boşanma avukatı, bu sorunu da çözebilir ve sizin mahkemeye gelmeden de kısa sürede boşanmanızı sağlayabilir.

Yabancıların Türkiye’de Boşanmaları


YABANCILARIN TÜRKİYE`DE BOŞANMALARI

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

2020 öncesi durum :

İster iki yabancı ülke vatandaşı olsun ister biri Türk diğeri yabancı olsun, Türkiye` de boşanmaları mümkündür. Ancak tarafların boşanmada anlaşmaları halinde tebligat sorunu yaşanmadan ve kısa sürede boşanabilirlerken tarafların anlaşamamaları halinde hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı ve tebligatın tabancı bir ülkeye ne kadar zamanda ve masrafla yapılabileceği gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Her iki tarafın ya da bir tarafın Türkiye` de avukat ile temsili halinde boşanma kolaylaşmakta ve tebligat sorun olmaktan çıkmaktadır. Tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri halinde Türkiye` ye hiç gelmeden Türkiye` de boşanmaları mümkün olabilecektir.

Boşanma avukatı, boşanma davası, Türkiye`de avukat, Türk avukat, yabancıların boşanması

Yabancı Boşanma Kapalı Kayıt


YABANCI BOŞANMA KAPALI KAYIT

Türk Vatandaşlığını Kaybedenler (Nüfus Kayıtlarının Kapanacağı – Yabancı Mahkemenin Boşanmaya Yönelik Kararı Tanınsa da Mahkemenin Tanıma İlamının Nüfus Kayıtlarına İşlenmesine Hükmedemeyeceği)

Nüfus Kaydının Kapatılması (Türk Vatandaşlığını Kaybedenler – Yabancı Mahkemeden Aldıkları Boşanma Kararının Tanınmasıyla Yetinmesi Gerektiği/Nüfus Kayıtlarına İşlenemeyeceği) 5490/m. 14  403/m. 20

KARAR : Davacı vekilinin davalı aleyhine açtığı davada, Almanya Besigheim Sulh Hukuk Mahkemesinin 12.02.2006 tarihli ve 4 T 14242 / 0756 sayılı (SAYILAR VE TARİHLER DEĞİŞTİİRİLMİŞTİR) boşanmaya ilişkin kararının tanınmasına karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulü ile anılan kararın tanınmasına ve tanıma ilamının nüfus kayıtlarına işlenmesine karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dosyadaki nüfus kayıt örneğinden, tarafların 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20`nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 25.02.1996 tarihli ve 96 / 121212121212 sayılı karar ile verilen izin üzerine Türk vatandaşlığını kaybetmeleri nedeniyle nüfus kayıtlarının kapatıldığı anlaşılmaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ‘Kaydın kapatılması ve yeniden açılması’ kenar başlığını taşıyan 14`üncü maddesinde yer alan hükme göre nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir. Kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır ve kaydın açılmasından sonra kişisel durumda meydana gelmiş olan olaylar kişinin kaydına işlenir.

Türk vatandaşlığını kaybeden tarafların nüfus kayıtlarının kapalı olması nedeniyle bu kayıtlar üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Yabancı mahkemenin boşanmaya yönelik kararının “tanınmasıyla” yetinilmesi gerekirken, idareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde “tanıma ilamının nüfus kayıtlarına işlenmesine” şeklinde hüküm kurulması doğru değildir.

Ukrayna Boşanma Tanıma Tenfiz Davası


UKRAYNA BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

Ukrayna’da Boşanmak Türkiye`de Boşanmak ve Tanıma Tenfiz Davası

Ukrayna’da Boşanmak sizin Türkiye` de boşanmanızı sağlamayacaktır. Ukrayna’ da yaşayan Türk vatandaşı ya da çifte vatandaşım ve boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşının genelde yaptığı şey Ukrayna’da Türk boşanma avukatı bularak derdini anlatmak ve neticesinde Ukrayna’ da boşanmaktır. Ukrayna’ da yaşayan Türk vatandaşı Ukrayna’da boşandığında Ukrayna nüfus kaydında evliliği kayıtlıysa, evliliği Ukrayna nüfusundan silinir. Ancak Ukrayna mahkemesinde verilen boşanma kararı, Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşının, Ukrayna mahkemesinde boşanan Türk vatandaşının Türk nüfusundaki boşanma kaydının silinmesini sağlamaz.

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşının boşanmak için izleyebileceği iki yol vardır: Biri Ukrayna mahkemesinde boşandıktan sonra Türk mahkemesinde de boşanmasıdır. Diğer bir yol ise Ukrayna mahkemesinin boşanma kararını Türkiye`de Türk mahkemesinde tanıma tenfiz  davası açıp Ukrayna mahkemesinin boşanma kararını tanıtmaktır. Tanıma yoluyla Türkiye`de geçerli hale getirilen Ukrayna mahkemesinin boşanma kararı, Türk nüfusuna Ukrayna boşanma karar tarihiyle geçer.

Tanıma davasında boşanma tarihi, Ukrayna mahkemesinin boşanma karar tarihinden geçerli olacağı için kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken 300 günlük iddet süresi, Ukrayna boşanma karar tarihinden başlamış olur.

Türkiye`de açılacak olan boşanma davasının kısa sürede sonuçlanabilmesi için anlaşmalı boşanma şeklinde açılması ve bu nedenle de eşlerin bizzat boşanma avukatı olsa bile hakim karşısına çıkması gerekir. ( Tanıma tenfiz davasında ise mahkemede avukatların bulunması yeterlidir. ) Bu da Ukrayna’dan Türkiye`ye gelme masrafları nedeniyle ekonomik olmayabilir. Ancak Türkiye`de, konusunda uzman boşanma avukatı, bu sorunu da çözebilir ve sizin mahkemeye gelmeden de kısa sürede boşanmanızı sağlayabilir.

Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır


TANIMA TENFİZ DAVASI NASIL AÇILIR

Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır

29.04.2006’da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “birlikte” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

MADDE 27/A – (Ek: 17/4/2017-KHK-690/4 mad. Aynen kabul: 1/2/2018-7077/3 mad.)

(1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.

Tanıma davası açılması gerekiyorsa:

 • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararı kesinleşmiş olmalı ve kesinleşmiş olduğu kararda belirtilmiş olmalıdır.
 • Kararda “boşanma“ kelimesi geçmelidir.
 • Karar belediye vb. yerlerce değil mahkeme tarafından verilmiş olmalıdır.
 • Apostil denilen belge olmalıdır. Yani yabancı mahkeme kararının altında yer alan imzanın o hâkime ve görevlilere ait olduğunu devlet onaylamış olur.
 • Her iki tarafın da eğer kendisi şahsen davayı açıp duruşmaya katılmıyorsa vekâleti olmalıdır.
 • Belgelerin yeminli tercüman tarafından tercümesi ettirilmeli ve noter ya da konsosluk tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.

Tanıma tenfiz davası Türkiye’de istenilen yer aile mahkemesinde açılabilir. Çünkü her iki taraf da avukata vekalet vererek anlaşmışlardır. Arada bu davanın açılması ve kabulü konusunda bir anlaşma yoksa taraflardan birinin Türkiye’deki yerleşim yerinde açılmalıdır. Yetki itirazı duruşma gününe kadar yapılabilir.

Tanıma Tenfiz Davalarında Anlaşma veya Fiili Durum Bulunan Ülkeler


TANIMA TENFİZ DAVALARINDA ANLAŞMA VEYA FİİLİ DURUM BULUNAN ÜLKELER

Aşağıda verilen listenin güncel olup olmadığı değişebilmektedir.

 • Tenfiz kararı verilebilmesi için o ülke ile mütekabiliyet esası ( karşılıklılık ilkesi ) ya da anlaşma bulunması gerekir. Tanımada bu aranmaz. Bu ülkelerden bazıları aşağıdadır:
 • İtalya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Romanya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Tunus Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Avusturya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Irak Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Polonya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Ürdün Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Cezayir Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Azerbaycan Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Hollanda Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Arnavutluk Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Çin Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Gürcistan Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Rusya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Ukrayna Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Suriye Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • İsviçre Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • İran Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • İngiltere Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Tacikistan Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.

Rusya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası


RUSYA BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

Rusya’da Boşanmak Türkiye`de Boşanmak ve Tanıma Tenfiz Davası

Rusya’da Boşanmak sizin Türkiye` de boşanmanızı sağlamayacaktır. Rusya’ da yaşayan Türk vatandaşı ya da çifte vatandaşım ve boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Rusya’da yaşayan Türk vatandaşının genelde yaptığı şey Rusya’da Türk boşanma avukatı bularak derdini anlatmak ve neticesinde Rusya’ da boşanmaktır. Rusya’ da yaşayan Türk vatandaşı Rusya’da boşandığında Rusya nüfus kaydında evliliği kayıtlıysa, evliliği Rusya nüfusundan silinir. Ancak Rusya mahkemesinde verilen boşanma kararı, Rusya’da yaşayan Türk vatandaşının, Rusya mahkemesinde boşanan Türk vatandaşının Türk nüfusundaki boşanma kaydının silinmesini sağlamaz.

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Rusya’da yaşayan Türk vatandaşının boşanmak için izleyebileceği iki yol vardır: Biri Rusya mahkemesinde boşandıktan sonra Türk mahkemesinde de boşanmasıdır. Diğer bir yol ise Rusya mahkemesinin boşanma kararını Türkiye`de Türk mahkemesinde tanıma tenfiz  davası açıp Rusya mahkemesinin boşanma kararını tanıtmaktır. Tanıma yoluyla Türkiye`de geçerli hale getirilen Rusya mahkemesinin boşanma kararı, Türk nüfusuna Rusya boşanma karar tarihiyle geçer.

Tanıma davasında boşanma tarihi, Rusya mahkemesinin boşanma karar tarihinden geçerli olacağı için kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken 300 günlük iddet süresi, Rusya boşanma karar tarihinden başlamış olur.

Türkiye`de açılacak olan boşanma davasının kısa sürede sonuçlanabilmesi için anlaşmalı boşanma şeklinde açılması ve bu nedenle de eşlerin bizzat boşanma avukatı olsa bile hakim karşısına çıkması gerekir. ( Tanıma tenfiz davasında ise mahkemede avukatların bulunması yeterlidir. ) Bu da Rusya’dan Türkiye`ye gelme masrafları nedeniyle ekonomik olmayabilir. Ancak Türkiye`de, konusunda uzman boşanma avukatı, bu sorunu da çözebilir ve sizin mahkemeye gelmeden de kısa sürede boşanmanızı sağlayabilir.

Konuşmayı başlat
Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Dinlenç & İspirli Hukuk Bürosu
Merhaba 👋

Buradan danışacağınız konunun aşağıdakilerden biri olduğundan emin olunuz. Bu konularda değilse cevap verilmeyecektir. Ücretsiz Danışmanlık bölümünden sorarsanız cevap verilebilir.

1. Trafik kazası tazminatı
2. İş kazası tazminatı
3. Boşanma ve mal rejimi davası
4. Gemi adamı hakları
5. Tanıma tenfiz yurt dışındaki boşanmalar
6. İddet ( bekleme ) süresi

Dinlenç İspirli Hukuk Bürosu