İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İngiltere’ de Boşanmak Türkiye`de Boşanmak ve Tanıma Tenfiz Davası

İngiltere’ de Boşanmak sizin Türkiye` de boşanmanızı sağlamayacaktır. İngiltere’ da yaşayan Türk vatandaşı ya da çifte vatandaşım ve boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım? İngiltere’ de yaşayan Türk vatandaşının genelde yaptığı şey İngiltere’ de Türk boşanma avukatı bularak derdini anlatmak ve neticesinde İngiltere’ da boşanmaktır.

İngiltere’ da yaşayan Türk vatandaşı İngiltere’ de boşandığında İngiltere nüfus kaydında evliliği kayıtlıysa, evliliği İngiltere nüfusundan silinir. Ancak İngiltere mahkemesinde verilen boşanma kararı, İngiltere’ de yaşayan Türk vatandaşının, İngiltere mahkemesinde boşanan Türk vatandaşının Türk nüfusundaki boşanma kaydının silinmesini sağlamaz.

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

İngiltere’ de yaşayan Türk vatandaşının boşanmak için izleyebileceği iki yol vardır: Biri İngiltere mahkemesinde boşandıktan sonra Türk mahkemesinde de boşanmasıdır.

Diğer bir yol ise İngiltere mahkemesinin boşanma kararını Türkiye`de Türk mahkemesinde tanıma tenfiz davası açıp İngiltere mahkemesinin boşanma kararını tanıtmaktır.

Tanıma yoluyla Türkiye`de geçerli hale getirilen İngiltere mahkemesinin boşanma kararı, Türk nüfusuna İngiltere boşanma karar tarihiyle geçer.

Tanıma davasında boşanma tarihi, İngiltere mahkemesinin boşanma karar tarihinden geçerli olacağı için kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken 300 günlük iddet süresi, İngiltere boşanma karar tarihinden başlamış olur.

Türkiye`de açılacak olan boşanma davasının kısa sürede sonuçlanabilmesi için anlaşmalı boşanma şeklinde açılması ve bu nedenle de eşlerin bizzat boşanma avukatı olsa bile hâkim karşısına çıkması gerekir. ( Tanıma tenfiz davasında ise mahkemede avukatların bulunması yeterlidir. ) Bu da İngiltere’ den Türkiye`ye gelme masrafları nedeniyle ekonomik olmayabilir. Ancak Türkiye`de, konusunda uzman boşanma avukatı, bu sorunu da çözebilir ve sizin mahkemeye gelmeden de kısa sürede boşanmanızı sağlayabilir.

Yurt Dışında Boşandım Boşanacağım

Yurt Dışında Boşandınız Ama Türkiye’de Hala Evlisiniz

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.