Hollanda Boşanma Tanıma Tenfiz Davası


Hollanda’da Boşanmak Türkiye`de Boşanmak ve Tanıma Tenfiz Davası

Hollanda’da boşanmak sizin Türkiye` de boşanmanızı sağlamayacaktır. Hollanda’ da yaşayan Türk vatandaşı ya da çifte vatandaşım. Boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşının genelde yaptığı şey Hollanda’da Türk ya da Hollandalı boşanma avukatı bularak derdini anlatmak ve neticesinde Hollanda’ da boşanmaktır. Hollanda’ da yaşayan Türk vatandaşı Hollanda’da boşandığında Hollanda nüfus kaydında evliliği kayıtlıysa, evliliği Hollanda nüfusundan silinir. Ancak Hollanda mahkemesinde verilen boşanma kararı, Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşının, Hollanda mahkemesinde boşanan Türk vatandaşının Türk nüfusundaki boşanma kaydının silinmesini sağlamaz.

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Özellikle bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır. Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşının boşanmak için izleyebileceği iki yol vardır: Biri Hollanda mahkemesinde boşandıktan sonra Türk mahkemesinde de boşanmasıdır. Diğer bir yol ise Hollanda mahkemesinin boşanma kararını Türkiye`de Türk mahkemesinde tanıma tenfiz davası açıp Hollanda mahkemesinin boşanma kararını tanıtmaktır. Tanıma yoluyla Türkiye`de geçerli hale getirilen Hollanda mahkemesinin boşanma kararı, Türk nüfusuna Hollanda boşanma karar tarihiyle geçer.

Tanıma davasında boşanma tarihi, Hollanda mahkemesinin boşanma karar tarihinden geçerli olacağı için kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken 300 günlük iddet süresi, Hollanda boşanma karar tarihinden başlamış olur.

Türkiye`de açılacak olan boşanma davasının kısa sürede sonuçlanabilmesi için anlaşmalı boşanma şeklinde açılması ve bu nedenle de eşlerin bizzat boşanma avukatı olsa bile hakim

karşısına çıkması gerekir. ( Tanıma tenfiz davasında ise mahkemede avukatların bulunması yeterlidir. ) Bu da Hollanda’dan Türkiye`ye gelme masrafları nedeniyle ekonomik olmayabilir. Ancak Türkiye`de, konusunda uzman boşanma avukatı, bu sorunu da çözebilir ve sizin mahkemeye gelmeden de kısa sürede boşanmanızı sağlayabilir.

Yurt Dışında Boşandım Boşanacağım

Yurt Dışında Boşandınız Ama Türkiye'de Hala Evlisiniz