Boşanmada Whatsapp Kayıtları Delil Olur Mu?

Boşanma ve Mal Rejimi

Evet, boşanma davalarında WhatsApp kayıtları delil olarak kullanılabilir.

Yargıtay’ın kararlarına göre, WhatsApp mesajlarının delil olarak kabul edilebilmesi için mesajların orijinalliği ve güvenilirliği ispatlanmalıdır. Mesajların izinsiz elde edilmesi hukuka aykırı delil sayılır ve mahkeme tarafından reddedilir .

Bu nedenle, elektronik delillerin geçerliliği, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında değerlendirilir ve bu delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmesi esastır.

Mahkeme Whatsapp Kayıtlarını (Dökümlerini) İsteyebilir Mi?

Evet, mahkemeler WhatsApp kayıtlarını delil olarak talep edebilir.

Ancak bu şirketin Türkiye’ de bir temsilcisi bulunmamaktadır. Bu talepleri de yerine getirmemektedir. Bir yaptırım da uygulanamamaktadır.

“Aldatan Eşin Telefon Kayıtları Nasıl Alınır?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Boşanmada Whatsapp Kayıtları Tek Başına Delil Olur Mu?

Evet, WhatsApp kayıtları boşanma davalarında delil olarak kullanılabilir

Ancak bu kayıtların hukuka uygun olarak elde edilmesi şarttır. Tek başına delil olması demek başka delil olmadan tek başına dava kazandırır demek değildir. Delilin davaya tesirini, hâkim taktir eder. Her somut olayın özelliklerine göre mahkeme, bu delillerin kabul edilip edilmemesine karar verir.

Silinen Whatsapp Konuşmaları Mahkemede Çıkar Mı?

Evet, silinen Whatsapp konuşmaları mahkemede çıkabilir.

Silinen WhatsApp mesajları, yedekleme dosyaları ve veri kurtarma yazılımları kullanılarak geri getirilebilir. WhatsApp, otomatik olarak yedekleme dosyaları oluşturur ve bu dosyalar üzerinden silinen sohbet geçmişi geri yüklenebilir. Ayrıca, üçüncü taraf veri kurtarma yazılımları da kullanılarak telefonunuzdaki silinen verileri geri getirmek mümkündür

Boşanma Davasında Savcılık Kararı İle Whatsapp Yazışmaları Çıkar Mı?

WhatsApp, yurt dışında yerleşik olan ve Türkiye’de resmi bir temsilciliği bulunmayan bir şirkettir. Bu nedenle, Türkiye’deki mahkemeler veya savcılıklar, WhatsApp yazışmalarını doğrudan talep edemez. Yani, savcılık kararıyla WhatsApp konuşmalarının çıkarılması mümkün değildir

Whatsapp Mesajlarının Hukuka Uygun Şekilde Elde Edilmesi Nasıl Sağlanır?

WhatsApp mesajlarının hukuka uygun şekilde delil olarak kullanılabilmesi için belirli kurallara ve prosedürlere uyulması gerekmektedir.

İşte bu sürecin nasıl sağlanabileceğine dair temel adımlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel Cihazlardan Elde Edilmesi: WhatsApp mesajlarının delil olarak sunulabilmesi için, bu mesajların kişinin kendi cihazından veya yasal olarak erişim hakkına sahip olduğu bir cihazdan elde edilmesi gereklidir.

İzinli Erişim: Mesajların delil olarak kullanılabilmesi için mesaj sahibinin izni gereklidir. Mesajların karşı tarafın izni olmadan veya haberi olmadan alınması hukuka aykırı kabul edilir ve bu tür deliller mahkemede geçerli sayılmaz.

● Dijital Delil Yönetimi: Elde edilen WhatsApp mesajlarının delil niteliği taşıyabilmesi için, bu mesajların bütünlüğünün bozulmamış olması ve güvenilir bir şekilde saklanması önemlidir.

● Hukuki Onay ve Belgeler: Delil olarak sunulacak WhatsApp mesajlarının, gerekli durumlarda noter tasdiki veya bilirkişi raporu ile desteklenmesi, hukuka uygunluk açısından önemlidir.

● Hukuka Aykırı Erişimin Önlenmesi: Bir kişinin diğer kişinin telefonuna izinsiz olarak erişmesi, mesajları kopyalaması veya sosyal medya hesaplarına izinsiz girmesi hukuka aykırıdır. Bu şekilde elde edilen deliller mahkemede geçersiz sayılır ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturabilir.

Boşanma davanızda WhatsApp kayıtlarının delil olarak kabul edilip edilmeyeceği gibi sorularınız için bize hızlıca ulaşabilirsiniz. 0532 627 40 19 numaralı telefondan bizi arayabilir veya WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilirsiniz.

Hangi Durumlarda Whatsapp Kayıtları Delil Sayılmaz?

WhatsApp kayıtları hukuka aykırı yollarla elde edildiklerinde, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiklerinde, usulsüz olarak yaratıldıklarında, güvenilirlikleri sağlanamadığında veya izinsiz dijital delil elde edildiğinde delil olarak kabul edilmez.

Diğer Sosyal Medya Uygulamalarından Alınan Mesajlar Da Delil Olarak Kullanılabilir Mi?

Evet, diğer sosyal medya uygulamalarından alınan mesajlar da hukuka uygun olarak elde edildiği ve gerekli prosedürler izlendiği sürece mahkemede delil olarak kabul edilebilir. Mesajların orijinalliğinin korunması, noter tasdiki ve bilirkişi incelemesi gibi adımlar, delilin geçerliliğini ve kabul edilme olasılığını artırır.

“Ses Kaydı Delil Olur Mu?” başlıklı yazımıza da bir göz atarak detaylı bir rehbere ulaşabilirsiniz.

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.