Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Avusturya’da Boşanmak Türkiye`de Boşanmak ve Tanıma Tenfiz Davası

Avusturya’da Boşanmak sizin Türkiye` deki evlilik kaydınızı kaldırmayacaktır.

Avusturya’ da yaşayan Türk vatandaşı ya da çifte vatandaşım ve boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşının genelde yaptığı şey Avusturya’da Türk boşanma avukatı bularak derdini anlatmak ve neticesinde Avusturya’ da boşanma davası açarak boşanmayı sağlamaktır.

Avusturya’ da yaşayan Türk vatandaşı, Avusturya’ da boşandığında Avusturya’ nın nüfus kaydında evliliği kayıtlıysa, evliliği Avusturya nüfusundan silinir. Ancak Avusturya mahkemesinde gerçekleşen boşanma davası neticesinde verilen verilen boşanma kararı, Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşının, Türk nüfusundaki boşanma kaydının silinmesini temin etmez.

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A’ da yapılan değişiklik sayesinde artık boşanmış karı kocanın birlikte nüfus müdürlüğüne ya da Avusturya’ daki Türk Konsolosluğu’ na müracaatları ile Avusturya mahkemesinin boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/03/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Bizce bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır.

Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşının boşanmak için izleyebileceği iki yol vardır: Biri Avusturya mahkemesinde boşandıktan sonra Türk mahkemesinde de boşanmasıdır. Diğer bir yol ise Avusturya mahkemesinin boşanma kararını Türkiye`de Türk mahkemesinde tanıma tenfiz davası açıp Avusturya mahkemesinin boşanma kararını tanıtmaktır. Tanıma yoluyla Türkiye`de geçerli hale getirilen Avusturya mahkemesinin boşanma kararı, Türk nüfusuna Avusturya boşanma karar tarihiyle geçer.

Tanıma davasında boşanma tarihi, Avusturya mahkemesinin boşanma karar tarihinden geçerli olacağı için kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken 300 günlük iddet süresi, Avusturya boşanma karar tarihinden başlamış olur.

Türkiye`de, konusunda uzman boşanma avukatı, tarafların gelmesine gerek kalmaksızın başka yöntemlerle de sizin nüfusta boşanmış olmanızı sağlayabilir.

Yurt Dışında Boşandım Boşanacağım

Yurt Dışında Boşandınız Ama Türkiye’de Hala Evlisiniz

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.