Anlaşmalı Boşanma Davası ( Soru-Cevap )

Boşanma ve Mal Rejimi

1 ) Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için, tarafların en az 1 yıldır evli olmaları, boşanmayı kabul etmiş olmaları, maddi konularda (nafaka istenecek mi, ne kadar, tazminat vb.) velayetin kimde kalacağı konularında anlaşmış ve protokol düzenlemiş olmaları gerekir. Ayrıca duruşmaya tarafların bizzat kendilerinin çıkması (avukatları olsa bile) ve boşanmak istediklerini beyan etmeleri gerekir. Hâkim, tarafların karşılıklı boşanma beyanlarının varlığını, evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak kabul etmek zorundadır ancak bu beyanın samimi olup olmadığı konusunda takdir yetkisine sahiptir. Yani hâkim, tarafların boşanmayı kabulde tereddütlü olduklarını gözlemlerse, taraflara düşünmeleri için süre verebilir ya da davayı reddedebilir. Bu nedenle tarafların hâkim karşısında kendinden emin olarak boşanma konusunda kararlı olduklarını beyan etmeleri ve bu beyan sırasında kanaatimce ağlamamaları, lafı gevelememeleri faydalı olacaktır.

2 ) Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası, taraflar usulü işlemleri ve yukarıda bahsettiğimiz hususları bildikleri ve uygun davrandıkları takdirde normalde 1 celsede bitmektedir. Dava açıldığında duruşma genelde 2 – 3 ay (İstanbul için) sonrasında yapılır ve her şey doğru yapılmışsa karar verilir. Davanın bir avukat vasıtası ile açılıp takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre bir haftada dahi boşanmak mümkün olabilmektedir.

3 ) Boşanma Kararının Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma kararı verildikten sonra kararın yazılıp taraflara tebliğ edilmesi ile 2 haftalık günlük temyiz süresi başlar. Bu süreden ve temyizden tarafların feragati, boşanma kararının (gerekçeli kararın ) yazılmasından sonra mümkündür. Böylece kararın kesinleşmesi çabuklaştırılmış ve temyiz riski ortadan kaldırılmış olunur.

4 ) Boşanma Kararının Nüfusa İşlenmesi Ne Kadar Sürer?

Kesinleşen boşanma kararı, yönetmelik gereği yazı işleri müdürünce, kararı vermiş olan mahkemenin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilir ve online sistemle Türkiye’nin her yerinde ve konsolosluklarda boşanma kararı kısa sürede görülebilir. Bu sayede yeni nüfus cüzdanı almanız da mümkün olacaktır.

5 ) Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma davaları, diğer boşanma davalarına göre kolay sayılsa bile, bu davanın kabulü için bir protokol yapılmasının gerekmesi, ileride tarafları maddi olarak zor duruma sokabilir. Bu nedenle özellikle de yüksek meblağda bir mal varlığı söz konusu ise, boşanma davasının bir boşanma avukatı tarafından yürütülmesinde büyük fayda vardır. Boşanmanın sorunsuz gerçekleştiğini sanan taraflar, uzun yıllar sonra bile aslında her şeyin bitmemiş olduğu gerçeği ile karşılaşabilirler. Davanın kısa sürede bitmesine, istenildiği şekilde bitmesine katkısı bakımından da bu davanın avukat vasıtasıyla takibinde büyük fayda olabilecektir.

6 ) Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme?

Anlaşmalı boşanma davası, boşanma davasında tarafları anlaşmış olmaları ve yetki konusunda itirazda bulunmayacakları için her yerde açılabilir. Konya’da ikamet eden taraflar isterlerse İstanbul’un herhangi bir ilçesinde ya da Muş’ta boşanabilirler. Özellikle avukat vasıtasıyla takip edilecek davalarda taraflar nerede ikamet ederlerse etsinler, boşanma davasının kolay takip edilebilmesi için, avukatlar, bürolarına en yakın mahkemede boşanma davası açmayı tercih edecektir. Örneğin taraflardan birinin Bakırköy’de, diğerinin Şişli’de ikamet ettiğini ve boşanma davasını da Maltepe’de bürosu olan bir avukatın takip edeceğini düşünelim. Bu durumda avukatın, boşanma davasını Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde açmasında sakınca yoktur (bu mahkemelerden çoğu birleşmiştir aynı adliyeye toplanmıştır), tersine yarar vardır. Ancak yine de bazı mahkemelerin, kendi bölgelerinden olmayanların davalarını almamak şeklinde yasal olmayan hatta suç teşkil eden fiili uygulamaları olabilmektedir. Oysaki az önce verdiğimiz örneğe göre Bakırköy Adliyesi bir dava yükünden kurtulmuş olacak; aynı şekilde Anadolu’da oturan birisinin davasını Bakırköy’deki bir avukat Bakırköy’de açtığında da Anadolu Adliyesi bir dava yükünden kurtulmuş olacaktır. Bu tür zorlamaların kalkmasını ve vatandaş ile avukat karşısında var olan birçok soruna bir de böyle yapay bir sorun eklenmemesini umut ediyoruz.

7 ) Anlaşmalı Boşanma Davası Görevli Mahkeme Hangi Mahkemedir?

Boşanma davalarına bakmakla görevli olan mahkeme “aile mahkemesi” olup, bu mahkemenin Ağır ceza teşkilat sınırlarında bulunmayan yerlerde “asliye hukuk mahkemeleri” aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakmaktadır.

8 ) Eşim ve Ben Acil Olarak Boşanmak İstiyoruz. Nasıl Boşanabiliriz?

Anlaşmalı boşanma dediğimiz boşanma şartlarına uyduğunuz takdirde çok çabuk boşanabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, duruşmada iki eşin de bulunması ve boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde (tazminat, velayet gibi) tarafların anlaşmış ve protokol imzalamış olmaları gerekir. Davanın daha çabuk sonuçlanabilmesi pratikte avukat vasıtasıyla olabilmektedir. Normalde hiç hata yapmadan davanızı açmayı başardığınızı ve duruşmada da hata yapmadığınızı varsayarsak ilk duruşma günü genelde 2 ay ile 3 ay arasında bir tarihe verilmektedir. Yani herşey yolunda giderse dava açtıktan sonra 2 – 3 ay içinde boşanabilirisiniz. Avukat marifetiyle dava açtığınız takdirde bu süre yaklaşık 7 gün ile 30 gün arası bir zaman almaktadır. Elbette bu hususta mahkemenin durumu, özellikle iş yükü ve avukatınızın işini eksiksiz ve doğru yapması önemlidir.

9 ) Eşimle 1 yıldan az zamandır evliyiz; kaldı ki 1 yıldan uzun zamandır evli olsaydık bile duruşmaya çıkmak istemiyoruz. Boşanmanın sonuçlarında (tazminat vs.) anlaştık. Yine de çabuk boşanabilir miyiz?

İyi bir avukatınız varsa, anlaşmalı boşanma gibi bu davayı da hızla sonuçlandırabilirsiniz. Üstelik mahkemeye de gitmeden. Avukatsız olarak ya da uzmanı olmayan bir avukat ile en iyi ihtimal ile davayı açtıktan yaklaşık 6 ay ile 1 yıllık zaman zarfı içinde boşanabilirsiniz. Ancak boşanma davalarında tecrübeli bir avukatın yardımı ile bu sürenin en iyi şartlarda 7 gün ile 4 ay arasında olması da mümkün olabilmektedir. Burada da önemli olan mahkemenin durumu, davayı açacağınız mahkemenin uygulaması, avukatınızın bu konudaki bilgi ve çalışmasıdır.

10 ) Boşanma konusunda anlaştık. Ancak boşanmanın sonuçlarında anlaşamadık. İstediğim nafakayı vermezse boşanmam. Çocuğun da bende kalmasını istiyorum. Bu durumda kısa sürede boşanabilir miyim?

Boşanma davasının çabuk neticelenmesinin en önemli şartı, boşanmanın sonuçlarında anlaşmış olmaktır. Yani boşanma iradenizin yanında boşanmanın neticeleri konusunda da herhangi bir ihtilaf bulunmamalıdır. Aksi halde davanız, temyiz aşaması da dâhil olmak üzere tahmini en az 2 yıl sürecektir. Davanızın tahmini 5 yıla kadar uzaması da söz konusudur.

11 ) Eşim yabancı. Eşimin Türk olmaması Türkiye’de boşanmamıza engel mi?

Taraflardan birinin hatta ikisinin de Türk olmaması boşanma davasının Türkiye’de açılmasına engel değildir. Bu konu ile ilgili mevzuatı bilirseniz Türkiye’de boşanmanız mümkün olabilecektir. Taraflar yurt dışında ise Türkiye’de avukata vekâlet vererek (bulundukları yerin konsolosluğundan) Türkiye’de boşanabilirler. (Boşanma davası için avukata verilecek vekâletname mutlaka fotoğraflı ve boşanma özel yetkisini havi olmalıdır. Daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir dava vekâleti, içinde boşanma yetkisi bulunmuyorsa yeterli olmamaktadır.)

12 ) Ben eşimle (Türk ya da yabancı) yurt dışında boşandım. Türkiye’de de nüfus kaydıma geçmesini istiyorum. Bu konuda ne yapabilirim?

Yurt dışındaki boşanma kararının tanıma – tenfiz yolu ile Türk mahkemelerinde de karara bağlanması gerekmektedir. Ancak daha pratik bir yol olarak tarafların Türk mahkemelerinde tekrar boşanmalarına da uygulamada rastlanmaktadır. Bu yol çok daha kısa sürede ve çok daha az masrafla tarafların sorununa çare olabilmektedir. Bu arada tanıma tenfiz davalarının iki tarafın anlaşması halinde ve birlikte müracaatı halinde nüfus müdürlüklerine (yurt dışında konsolosluk birimine) müracaatları yeterli olmaktadır. Bu durum yasal olarak mevcut ise de uygulamasının konsolosluklar tarafından yapılamadığına şahit olmaktayız.

13 ) Boşandıktan sonra nüfus kaydım ne zaman değişir ve ne yapmam gerekir?

Boşanma kararı verildikten ve temyiz edilmeyip kesinleştikten sonra ya da temyiz neticesinde kesinleştikten sonra, yazı işleri müdürü, boşanma ilamını, nüfus müdürlüğüne gönderir. Nüfus müdürlükleri online çalıştıklarından, ilamın kesinleşmesini müteakip yaklaşık 1 hafta içinde boşanma ilamınız nüfus kaydınıza işlenmiş olacaktır. Bunu herhangi bir yerdeki nüfus müdürlüğünden nüfus kaydı alarak öğrenebilirsiniz. Kararın nüfusa gönderilmesi için herhangi bir talepte bulunmanız ve masraf yapmanız gerekmemektedir. Karar nüfusa geçince yeni nüfus cüzdanınızı muhtemelen 1 gün içinde alabilirsiniz. İlgili yazımız için Boşandıktan Kaç Gün Sonra Kimlik Nüfus Cüzdanı Değişir

14 ) Boşandıktan sonra nüfus kâğıdımda medeni hal olarak ne yazar?

Eskiden boşanma sonrası nüfus kâğıdında “dul“ “boşanmış“ gibi ibareler yer almaktaydı. Artık sadece “bekâr“ ibaresi yer almaktadır. Ancak nüfus kaydı çıkarttığınızda, boşanma işleminiz bu kayıtta yer alacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.

“Anlaşmalı Boşanma Davası ( Soru-Cevap )” üzerine bir yorum

Yorumlar kapalı.