Amerika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Amerika’da Boşanmak Türkiye`de Boşanmak ve Tanıma Tenfiz Davası

Amerika’da Boşanmak sizin Türkiye` de boşanmanızı sağlamayacaktır. Amerika’ da yaşayan Türk vatandaşı ya da çifte vatandaşım ve boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Amerika’da yaşayan Türk vatandaşının genelde yaptığı şey Amerika’da Türk boşanma avukatı bularak derdini anlatmak ve neticesinde Amerika’ da boşanmaktır. Amerika’ da yaşayan Türk vatandaşı Amerika’da boşandığında Amerika nüfus kaydında evliliği kayıtlıysa, evliliği Amerika nüfusundan silinir.

Amerika’ daki boşanma hakiminin boşanma kararı, Amerika’da yaşayan Türk vatandaşının, Amerika mahkemesinde boşanan Türk vatandaşının Türk nüfusundaki boşanma kaydının silinmesini sağlamaz.

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A değişikliği sayesinde artık boşanmış eşlerin birlikte nüfus memurluğuna ya da konsolosluğa müracaatları ile yabancı boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir.

Bu ilave sayesinde boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır.

Yasadaki bu son değişiklik kanaatimizce devrim niteliğinde olup, vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlamıştır.

Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Amerika’da yaşayan Türk vatandaşının boşanmak için izleyebileceği iki yol vardır: Biri Amerika mahkemesinde boşandıktan sonra Türk mahkemesinde de boşanmasıdır. Diğer bir yol ise Amerika mahkemesinin boşanma kararını Türkiye`de Türk mahkemesinde tanıma tenfiz davası açıp Amerika mahkemesinin boşanma kararını tanıtmaktır. Tanıma yoluyla Türkiye`de geçerli hale getirilen Amerika mahkemesinin boşanma kararı, Türk nüfusuna Amerika boşanma karar tarihiyle geçer.

Tanıma davasında boşanma tarihi, Amerika mahkemesinin boşanma karar tarihinden geçerli olacaktır. Bu nedenle kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken 300 günlük iddet süresi, Amerika mahkemesinin boşanma kararının kesinleştiği tarihten başlamış olur.

Türkiye`de, konusunda uzman boşanma avukatı, tarafların gelmesine gerek kalmaksızın başka yöntemlerle de sizin nüfusta boşanmış olmanızı sağlayabilir.

Yurt Dışında Boşandınız Ama Türkiye’de Hala Evlisiniz

Yurt Dışında Boşandım Boşanacağım

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.