Alkollü ve Aşırı Hızlı Bir Şekilde Motokuryeye Çarpıp Ölümüne Sebep Olma Senaryosu Karar Çalışması

Trafik Kazası

( YARGILAMA YAPMADAN BİR CEZA TAYİNİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR VE BİR ÇOK DEĞİŞKEN VARDIR )

Sanığın almış olduğu AŞIRI DERECEDEKİ ALKOLÜN etkisi altında hal ve hareketlerini kontrol edebilme yetisini alkol nedeni ile kaybetmiş olmasına rağmen, mevcut hali ile YÖNETEMEYECEĞİ BİR HIZDA BİLEREK VE İSTEYEREK ARAÇ KULLANMAK suretiyle hareket etmesi eyleminin, SANIK SONUCUN MEYDANA GELMESİNİ İSTEMESE BİLE ÖNGÖREBİLECEK BİR KONUMDA OLARAK DAVRANMASI ve kazanın alkolün etkisi sonucu kusurlu hareket neticesi meydana gelmiş olması nedeniyle sanığın bilinçli taksir ile hareket ettiği ve kusurlu eylemi ile BİLİNÇLİ TAKSİRLE bir kişinin ölümüne sebebiyet vermiş olması, … gözetilerek teşdiden ve BİLİNÇLİ TAKSİR NEDENİ İLE CEZASINDA ARTIRIM YAPILMAK sureti ile 

Eylemine uyan TCK’ nın 85/1 maddesi gereğince şahsi sosyal durumu, suçun işleniş biçimi, sanığın olaydaki taksirinin yoğunluğu, olay neticesi meydana gelen zararın ağırlığı, nazara alınarak takdiren ve teşdiden 4 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Eylemin bilinçli taksir altında işlendiği kanaati ile meydana gelen zarar, eylemin ağırlığı ve işleniş biçimi gözetilerek cezası TCK’ nın 22/3 maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında arttırılarak 6 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın suç öncesi ve sonrası davranışları gözetildiğinde TCK’ nın 62 maddesi uyarınca lehine ceza indirimini gerektirecek sebep bulunmadığından uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığa eylemini bilinçli taksir ile işlemiş olması, işleniş biçimi ve suç sonrası davranışları nedeni ile TCK 50/1-a maddesindeki adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına,

Sanığın sahibi olduğu Sürücü belgesinin hükmün kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girecek şekilde ve cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlanması şartıyla verilen ceza ile orantılı olacak şekilde TCK’nun 53/6 maddesi gereğince takdiren 3 YIL SÜREYLE GERİ ALINMASINA,

MADDELERİN BAZILARI AŞAĞIDADIR

Taksirle öldürme

Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Taksir

Madde 22- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.

….

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.

Takdiri indirim nedenleri

Madde 62- (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.