Adli Tatilde Boşanma Davası Açılır Mı?

Boşanma ve Mal Rejimi

Adli tatil, Türkiye’de yargı sisteminin belirli bir dönem boyunca duraksadığı ve çalışanların izin kullandığı önemli bir süreçtir.

Biz de bu yazımızda, adli tatilin ne zaman olduğu, boşanma davası açılabilir mi, hangi davaların görülebildiği ve bu süreçte yapabileceğiniz işlemler hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Adli Tatil Nedir?

Adli tatil, Türkiye’de yargı sisteminin belirli bir dönem boyunca çalışmalarına ara verdiği zaman dilimi anlamına gelir. Adli tatilin amacı, yargı çalışanlarının yıllık izinlerini kullanmaları ve iş yükünü azaltarak daha verimli bir şekilde çalışmayı sağlamaktır.

Bu süre zarfında mahkemeler ve icra daireleri genellikle kapalıdır, ancak bazı acil ve özel durumlar için mahkemeler faaliyet göstermeye devam eder. Ayrıca, noterler ve arabuluculuk hizmetleri de adli tatil boyunca faaliyetlerine devam eder (örneğin armagand.av.tr).

Adli Tatil Ne Zaman Olur?

Adli tatil, Türkiye’de her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona eren bir dönemdir.

Adli tatil, her yıl Türkiye’de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesi gereğince aynı tarihlerde giriyor. Bu dönemde, adliyelerde sadece nöbetçi mahkemeler acil durumlar için açık kalır ve noterler ile arabuluculuk hizmetleri devam eder.

Adli Tatilde Boşanma Davası Görülür Mü?

Hayır, adli tatil sırasında boşanma davaları genellikle ertelenir, ancak bazı istisnalar mevcuttur.

Adli tatilde boşanma davalarının görülmesi, davanın aciliyetine ve hâkimin kanaatine bağlıdır. Örneğin, yurt dışına çıkış vizesi veya acil bir seyahat durumu gibi belgeler sunularak davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması talep edilebilir. Bu tür durumlarda, uzman bir boşanma avukatının desteği önemlidir çünkü adli tatil döneminde de anlaşmalı boşanma yapabilmek için gerekli prosedürlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.

Adli tatildeyken boşanma davanız ile ilgili yapabileceğiniz bazı işlemler de bulunmaktadır. Bunlar arasında; dava açma, karşı dava açma, istinaf başvurusu yapma, temyiz başvurusu yapma, cevap dilekçesi sunma gibi işlemler yer alır. Asıl olan, adli tatilde duruşma yapılmaması ve sürelerin kısmen işlememesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Adli Tatilde Görülür Mü?

Evet, adli tatil genellikle boşanma davalarında duruşmaların görülmesini engellese de ancak anlaşmalı boşanma davalarının adli tatilde görülmesi mümkündür.

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle hızlı sonuçlandığı için adli tatil döneminde dahi görülebilir. Ancak, davanın görülebilmesi için gerekli belgeler ve aciliyet durumu hâkime sunulmalıdır. Bu durumun gerçekleşmesi için avukatınızın gerekli başvuruları yaparak mahkemenin onayını alması gerekir. Ancak adli tatilde anlaşmalı boşanma için duruşma yapan hâkim sayısı çok azdır ve bu çok istisnai bir durum olarak değerlendirilmelidir.

Deneyimli ekibi ile Avukat Armağan Dinlenç, hukuki sürecinizi en doğru ve hızlı şekilde ilerletmeniz için sizlere destek olmaktadır. 0532 627 40 19 numaralı telefondan bize kolayca ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Adli Tatilde Görülür Mü?

Hayır, adli tatil döneminde kural olarak çekişmeli boşanma davalarında duruşma görülmez.

Çekişmeli boşanma davalarının karmaşık yapısı gereği bu dönemde açılabilir ama sonuçlandırılması genel olarak beklenmez. Ancak, tarafların üstün yararını gözeten acil durumlarda, nöbetçi aile mahkemesi duruşma yapabilir ve davayı hükme bağlayabilir.

Çekişmeli boşanma davası ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız buradan hızlıca ulaşabilirsiniz.

Adli Tatilde Mahkemede Boşanma Olur Mu? Kesinleşir Mi?

Evet, mahkemede boşanma gerçekleşebilir ancak bu durum sadece anlaşmalı boşanma davalarıyla sınırlıdır.

Taraflar boşanma konusunda bir anlaşmaya varmış olmalı ve önemli bir durum söz konusu olmalıdır. Bu önemli durumlar sağlık sorunları, askerlik görevi, yurt dışına taşınma gibi ertelenmesi halinde tarafları zor durumda bırakacak bir durumu ifade eder.

Mahkemede boşanma olabilmesi için avukatın gerekli başvuruları yaparak davaya bakan mahkemenin onayını alması gerekir. Bu onay her zaman alınmayabilir, hâkim durumu değerlendirerek karar verir.

Adli Tatildeyken Boşanma Davasında Görülen İşler Nelerdir?

Duruşma hariç boşanma davasına dair işlemler adli tatilde de yapılabilir. Dilekçe verilebilir, delil sunulabilir, bir yere müzekkere yazılabilir, bunun gibi duruşma harici işler adli tatilde de yapılabilir.

Adli tatilde boşanma davası ile görülebilecek işler şunlardır:

Anlaşmalı boşanma davalarında: Taraflar boşanma konusunda anlaşmışsa ve önemli bir durum söz konusuysa, mahkeme tarafından tek celsede boşanma işlemi gerçekleştirilebilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi çok istisnai bir durumdur.

Nafaka ve velayet davaları: Boşanma davası içinde olmayan yani boşanma davasından ayrı görülen nafaka ve velayete ilişkin davalar adli tatil döneminde de görülebilir.

Dava açma: Adli tatil süresince yeni dava açmak mümkündür.

Ancak:

Duruşma: Boşanma davalarında duruşmalar adli tatil boyunca görülmez. İstisnalara değinmiştik. Taraflar ister hâkim de gerekli görürse duruşma da yapılabilir. Duruşmalar, adli tatilin bitmesini bekler.

Dava dosyasını takip: Adli tatil süresince dosyaya dilekçe verilebilir, kurumlara müzekkere yazılabilir. Çekişmesiz yargı işleri yapılabilir.

Adli tatilde boşanma davası ile görülebilecek işler hakkında daha detaylı bilgi almak için bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Boşanma Davası Süresi Adli Tatilde İşler Mi?

Hayır, boşanma davası süresi adli tatilde genel olarak işlemez. Ancak işleyen istisnai durumlar da mevcuttur.

Boşanma Davasında Cevap Süresi Adli Tatile Gelirse Ne Olur?

Boşanma davanızda cevap süresi adli tatile denk gelirse, hukuki açıdan endişelenmenize gerek yok. Türk Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil, dava sürelerini durduran bir dönemdir. Bu durumda size tanınmış cevap yazma süresi gibi yasal süreler de durur.

Kanun, adli tatilin bittiği günden itibaren cevap sürenize bir hafta ek süre tanınmasını sağlıyor. Bu sayede savunmanızı hazırlamak ve avukatınızla strateji belirlemek için ek zaman kazanırsınız.

Dava sürecini hızlandırmak için adli tatil öncesi tebligatı almak ve hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Avukatınız size tebligat tarihi ve cevap süresi konusunda detaylı bilgi sağlayabilir.

Adli tatilin sürelere etkisi

Madde 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Adli Tatilde Görülebilecek Dava ve İşler (Madde 103)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Adli tatilde görülecek dava ve işler

Madde 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.