1 Yıl Dolmadan Boşanma (Şartları)

Boşanma ve Mal Rejimi

Evlilik birliğinin devamının zorlaştığı veya imkânsız hale geldiği durumlarda çiftler boşanmayı düşünebilirler. Türk Medeni Kanunu, evlilik süresi ne olursa olsun, boşanma hakkını taraflara tanımaktadır; ancak bazı yasal süreçler ve şartlar farklılık göstermektedir.

Bu yazıda, Türkiye’de evlilik süresi bir yıl dolmadan boşanma ile ilgili merak edilen hususlar ele alınmaktadır. Bir yıl dolmadan boşanma imkânı var mı, 20 günlük evliyim boşanma davası açmak istiyorum, çekişmeli ve anlaşmalı boşanma süreçleri nasıl işler, bu süreçlerde nafaka ve mal paylaşımı gibi konular nasıl ele alınır gibi soruların yanıtlarını bu detaylı rehberde bulabilirsiniz.

1 Yıl Dolmadan Boşanmak Mümkün Mü?

Evet, evlilik süresi 1 yıl dolmadan boşanmak mümkündür fakat evlilik süresi bir yıl dolmadan boşanma ile ilgili olarak, bazı sınırlamalar bulunmaktadır.

Her şeyden önce şunu söyleyelim ki aslında bir yıldan az evli olmak anlaşmalı gibi kısa sürede boşanmaya engel değil. En az bir yıl şartını karşılamayan çiftler için anlaşmalı boşanma yasal olarak mümkün değildir. Ancak, eğer çiftler boşanmaya kararlı ise ve bir yıl süre dolmadıysa, çekişmeli boşanma davası açabilirler.

1 yıl dolmadan çekişmeli boşanma, tarafların anlaşmalı olarak bir yıl beklemek istememesi durumunda bir alternatif olabilir. Çekişmeli boşanmada, evliliğin devam etmesinin mümkün olmadığını gösteren deliller ( tanıklar, belgeler vb. ) ve çiftlerden birinin veya her ikisinin kusurları mahkemeye sunulur. Bu tür bir dava, anlaşmalı boşanmadan daha uzun sürebilir ve daha fazla masrafa neden olabilir. Ancak boşanma hukukunda tecrübeli bir avukatınız varsa uzamasına engel olabilir.

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Davası Açılır Mı?

Hayır, Türkiye’deki mevcut yasalara göre evlilik bir yıldan kısa sürmüşse anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün değildir. Ancak, evlilik birliği altında geçen bir yıl dolmadan çekişmeli boşanma davası açılabilir.

1 Yıl Dolmadan Çekişmeli Boşanma Olur Mu?

Evet, evlilik süresi bir yıl dolmadan çekişmeli boşanma mümkündür.

Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik bir yılını doldurmayan çiftler anlaşmalı boşanma yolunu seçemezler; ancak çekişmeli boşanma için bu süre beklenmek zorunda değildir. Çekişmeli boşanma, evliliğin çekilmez hale gelmesi gibi özel nedenlere dayandırılabilir. Örneğin, zina, şiddet, onur kırıcı davranış gibi durumlar bu nedenler arasındadır.

Eğer dava açıldıktan sonra bir yıl süre geçer ve taraflar anlaşmaya varırsa, dava anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülebilir ve daha hızlı sonuçlanabilir​.

Bu süreçte, bir avukatla çalışmak, davanın doğru ve hızlı bir şekilde yönetilmesini sağlamada önemli bir rol oynar. Her iki tarafın da boşanma kararı alması ve bu yönde hareket etmesi, sürecin daha etkili ilerlemesini destekler​.

Boşanma sürecinizi 27 yıllık tecrübeye sahip Avukat Armağan Dinlenç ve profesyonel ekibi ile en doğru şekilde yönetmek isterseniz 0532 627 40 19 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca, bu numara üzerinden WhatsApp üzerinden de iletişim kurabilirsiniz.

1 Yıldan Az Süren Evliliklerde Çekişmeli Boşanma Sürecine Nasıl Hazırlanılır?

Evlilik süresi 1 yıldan az olan durumlarda çekişmeli boşanma sürecine hazırlık, özellikle karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Çekişmeli boşanma, tarafların anlaşamadığı durumlar için geçerli olan ve genellikle daha uzun süren bir süreçtir.

Bu süreçte dikkate alınması gereken bazı önemli adımlar vardır:

  1. Boşanma Dilekçesi: Boşanma süreci, bir boşanma dilekçesi ile başlar. Dilekçe, yerel Aile Mahkemesine sunulmalıdır ve tarafların kimlik bilgileri, evlilik ve boşanma nedenleri ile taleplerini içermelidir. Boşanma dilekçesinde, evliliği sarsan olaylar ve boşanma nedenleri detaylı olarak belirtilmelidir. Ayrıca nafaka, velayet gibi konularda talepleri de dilekçeye eklenmelidir​. Tarafların mal paylaşımı konusunda talepleri boşanma davasında değil mal davasında değerlendirilir. Ancak taraflar anlaşmışlarsa boşanma davasında da bu beyanlarını ileri sürebilir ve karşılıklı kabul edebilirler.
  2. Yasal Belgeler ve Ekler: Boşanma dilekçesiyle birlikte sunulması gereken belgeler arasında nüfus kayıt örneği, tanıkların isimleri ve adresleri, olay tespit tutanağı, darp raporu gibi kanıtlar yer alır. Ayrıca, avukat tarafından sunulmuş bir vekaletname de gereklidir​.
  3. Dava Süreci ve Yargılama: Boşanma davası açıldıktan sonra, davalıya dava dilekçesi tebliğ edilir ve cevap vermesi için belirli bir süre tanınır. Cevap süreci boyunca taraflar karşılıklı olarak dilekçelerini sunar ve mahkeme, tüm delilleri ve argümanları değerlendirerek bir ön inceleme duruşması belirler​. Cevap dilekçesini, dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren iki hafta içinde sunmanız gerekmektedir. Aksi halde davayı reddetmiş sayılırsınız ama iddia ve savunmalarınızı sunamazsınız.
  4. Mahkeme Duruşmaları ve Karar Aşaması: Mahkeme, ön inceleme duruşmasında dava şartlarını ve itirazları değerlendirir. Bu duruşma sonrasında, esas hakkındaki inceleme yapılarak tahkikat süreci başlar ve sonunda bir karar verilir. Kararın her iki tarafı da memnun etmemesi durumunda, istinaf veya temyiz yolu ile karara itiraz edilebilir​. Kararı beğenmeyen, karar tebliğinden itibaren iki hafta içinde vereceği istinaf dilekçesi ile itiraz edebilir.

Çekişmeli boşanma süreci, özellikle kısa süreli evliliklerde, evliliğin sarsılmasına yol açan somut olayların net bir şekilde kanıtlanması gerektiği için dikkatli bir şekilde yönetilmesi önemlidir. Bu süreçte, deneyimli bir boşanma avukatından hukuki destek almak genellikle en iyi yol olacaktır.

1 Yıl Dolmadan Çelişmeli Boşanma Sürecindeyken 1 Yıl Dolarsa Ne Olur?

Evlilik süresi bir yıl dolmadan açılan çekişmeli boşanma davası, eğer taraflar anlaşmalı boşanma konusunda mutabık kalırlarsa ve bu süre zarfında bir yıl dolar ise, dava anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülebilir.

Bu, tarafların bir protokol hazırlayıp mahkemeye sunmaları ve evliliklerinin 1 yılı aştığını belirtmeleriyle mümkün olmaktadır​.

Eğer tarafların anlaşmalı boşanmaya yönelik bir uzlaşma sağlama ihtimali yoksa ve dava çekişmeli olarak devam ederse, dava çekişmeli boşanma koşulları çerçevesinde ilerlemeye devam eder.

1 Yıl Dolmadan Tek Celsede Boşanmak Mümkün Mü?

Evet, evlilik süresi bir yıl dolmadan tek celsede boşanmak mümkün olabilir ancak bu durum bazı özel şartlara bağlıdır.

Türk hukukunda, anlaşmalı boşanma için genellikle en az bir yıl evli kalma şartı aranmaktadır. Ancak, eşler arasında boşanma, maddi-manevi tazminat ve nafaka gibi konularda tam bir anlaşma sağlandıysa ve diğer yasal şartlar yerine getirilmişse, bu süreç daha hızlı ilerleyebilir ve hatta tek celsede tamamlanabilir​. Bu hususta, boşanma davalarında tecrübeli bir avukatın süreci yönetmesi gerçekten çok önemlidir.

1 Yıl Dolmadan Boşanmada Nafaka İstenebilir Mi?

Evet, Türkiye’de 1 yıl dolmadan boşanma durumlarında nafaka talep edilebilir.

Genellikle nafakada, boşanmanın sebepleri ve evlilik süresi gibi faktörler dikkate alınır. Ancak yoksulluk nafakası, daha çok ekonomik olarak zayıf durumda olan eşin yaşam standardını koruyabilmesi için verilir ve evlilik süresinden bağımsız olarak değerlendirilebilir.

Özellikle yoksulluk nafakası, boşanma sonrası ekonomik destek sağlamak amacıyla, yoksulluğa düşme riski olan eşe yönelik olarak belirlenebilir. Bu nafaka türü, boşanma sırasında veya sonrasında, hakimin kararıyla bağlanabilir ve maddi ihtiyaçlar ile yaşam koşullarına göre ayarlanır​.

Her durumda, nafaka talepleri ve şartları, mahkemenin takdirine ve tarafların maddi durumlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, böyle bir durumda hukuki destek almak en doğrusu olacaktır.

Bir Yıl Dolmadan Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Evlilik süresinin 1 yıl dolmadan boşanma durumunda mal paylaşımı, boşanmadan önce ya da sonra ya da karardan sonra açılmış bir mal davası ile karara bağlanır. Ancak boşpanma davasında taraflar mallar konusunda anlaşmışlarsa mal davasına gerek kalmaz.

Anlaşmalı boşanmalarda: Eşler arasında var olan mal paylaşımı konusunda özgür irade ile istemesi üzerine anlaşmaya varılabilir. Eşler, mal paylaşımını kendi aralarında anlaşarak düzenleyebilirler ve bu anlaşmaları boşanma protokolüne dahil edebilirler. Örneğin, ev, araba gibi taşınmazlar ve diğer malların nasıl paylaşılacağına dair detaylar protokolle belirlenebilir.

Çekişmeli boşanmalarda: Mal paylaşımı, yargı sürecine bırakılır ve Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir. Çekişmeli boşanma durumunda, evlilik süresince edinilen malların parasal değerleri ( ev, araba, eşyalar gibi ) genellikle yarı yarıya paylaştırılır. Ancak kişisel mallar ( evlilik öncesi mallar, miras yoluyla elde edilenler, kişisel kullanım eşyaları gibi ) paylaşıma dahil edilmez.

Boşanma sonrası mal paylaşımı için, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren en fazla 10 yıl içinde dava açılması gerekmektedir. Bu süre geçirildiğinde mal paylaşımı talebinde bulunulamaz​.

Evlendikten Sonra Alınan Ev – Araba Ortak Mı? başlıklı içeriğimizden daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

1 Yıl Dolmadan Boşanma Davası Nafaka Sonuçları İle İlgili Yargıtay Kararları

Bu karar, doğru yasal hamlelerin yapılmamasının güzel bir örneğidir. Aslında boşanabileceklerken muhtemelen avukatları olmadığı için doğru işlemler yapılamadığından boşanma davası reddolunmuştur. Oysa bir yılı geçmemiş bu evliliği boşanma ile sonlandırmak mümkündür.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2014/2605

Karar Numarası: 2014/13905

Karar Tarihi: 19.06.2014

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar, 29.04.2012 tarihinde evlenmişler, boşanma davası 11.02.2013 tarihinde açılmış, davalının 05.06.2013 tarihli oturumda “davayı kabul ettiğini” beyan etmesi üzerine, mahkemece aynı gün, tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin (3.) fıkrası şöyledir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde, boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Buna göre, tarafların serbest iradeleri ile boşanma talebinde bulunabilmeleri, evliliğin en az bir yıl sürmüş olması halinde mümkündür. En az bir yıl sürmemiş olan evliliklerde “serbest iradeyle” boşanmaya karar verilemez. Hükümde ön görülen “evliliğin en az bir yıl sürmüş olması” koşulu, bir dava şartı olmayıp, birliğin temelinden sarsılmış sayılacağına ilişkin yasal karinenin temel unsurudur. Dava tarihi itibarıyla evlilik en az bir yılını doldurmamış ise, bu maddelerin uygulanması bakımından “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına” ilişkin karine geçerliliğini yitirir. Böyle bir durumda da Yasanın 166/3. maddesi çerçevesi dahilinde boşanma kararı verilemez, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının taraflarca gösterilecek delilerle kanıtlanması gerekir. Olayda dava tarihinde tarafların evliliği henüz bir yılını doldurmadığına göre, “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına” ilişkin kanuni karineye artık dayanılamaz. Böyle bir durumda da davalının “davayı kabul” açıklaması veya tarafların boşanma yönündeki iradeleri sonuç doğurmaz. Öyleyse, taraflara delil gösterme imkanı tanınıp, gösterdikleri takdirde delillerin usulünce toplanması ve boşanma sebebinin mevcut olup olmadığının buna göre tayini ve hasıl olacak neticesine göre karar verilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan tarafların irade beyanlarına dayanılarak hüküm kurulması doğru bulunmamıştır (2. H.D.’nin 08.06.2011 tarihli 2011/7930-10085 sayılı kararı).

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.19.06.2014

Evlilikte 1 Yıl Dolmadan Boşanma Davası Açmak İçin Avukata Gerek Var Mı?

Evet, kesinlikle 1 yıl dolmadan boşanma davası açmak için bir avukata ihtiyacınız var. Elbette yasal bir zorunluluk değil.

Türk mevzuatı gereği bir yıllık evlilik süresini doldurmayan çiftler anlaşmalı boşanma yolunu tercih edemiyor. Bu durumda çekişmeli boşanma davası açmanız gerekiyor ancak çekişmeli boşanmalar anlaşmalı boşanmalara göre daha karmaşık ve stresli bir süreci kapsıyor. Boşanma dilekçenizi kendiniz yazıp dava açabilirseniz de, tecrübeli bir boşanma avukatı size şu konularda yardımcı olabilir.

  • Boşanma sebeplerinizi ve taleplerinizi (tazminat, nafaka, velayet gibi) hukuki açıdan doğru bir şekilde çerçevelemek.
  • Dava sürecinde karşı tarafın açabileceği hamlelere karşı sizi temsil etmek ve haklarınızı korumak.
  • Nafaka miktarı, tazminat tutarı veya velayet gibi konularda lehinize anlaşmalar sağlamak için müzakere yürütmek.
  • Usul hatalarından kaçınarak davanızın uzamasını önlemek.

Bu nedenle bir yıllık süreyi dolduramadığınız için çekişmeli boşanma yoluna girilir ise hukuki sürecin daha etkin ilerlemesi ve hak kaybına uğramamanız için bir boşanma avukatından danışmanlık almak faydalı olacaktır.

Avukat Armağan Dinlenç ve deneyimli ekibi ile tüm sürecinizin yönetilmesini istiyorsanız, bize hemen 0532 627 40 19 numarasından ulaşabilirsiniz. Bu numara aynı zamanda WhatsApp üzerinden iletişim kurmak için de kullanabilirsiniz.

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.