TANIMA TENFİZ DAVALARINDA ANLAŞMA VEYA FİİLİ DURUM BULUNAN ÜLKELER

Aşağıda verilen listenin güncel olup olmadığı değişebilmektedir.

 • Tenfiz kararı verilebilmesi için o ülke ile mütekabiliyet esası ( karşılıklılık ilkesi ) ya da anlaşma bulunması gerekir. Tanımada bu aranmaz. Bu ülkelerden bazıları aşağıdadır:
 • İtalya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Romanya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Tunus Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Avusturya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Irak Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Polonya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Ürdün Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Cezayir Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Azerbaycan Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Hollanda Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Arnavutluk Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Çin Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Gürcistan Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Rusya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Ukrayna Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Suriye Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • İsviçre Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • İran Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • İngiltere Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
 • Tacikistan Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.
Konuşmayı başlat
Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Dinlenç & İspirli Hukuk Bürosu
Merhaba 👋

Buradan danışacağınız konunun aşağıdakilerden biri olduğundan emin olunuz. Bu konularda değilse cevap verilmeyecektir. Ücretsiz Danışmanlık bölümünden sorarsanız cevap verilebilir.

1. Trafik kazası tazminatı
2. İş kazası tazminatı
3. Boşanma ve mal rejimi davası
4. Gemi adamı hakları
5. Tanıma tenfiz yurt dışındaki boşanmalar
6. İddet ( bekleme ) süresi

Dinlenç İspirli Hukuk Bürosu