Tek Taraflı Trafik Kazalarında Trafik Sigortasından Tazminat Alınabilir Mi?


TEK TARAFLI TRAFİK KAZALARINDA TRAFİK SİGORTASINDAN TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ?

Tek taraflı kazada ölüm halinde tazminat alınamayacağına dair genel şartlardaki değişiklik tarihi 01.06.2015 olup bu genel şartların geçerli olduğunu kabul eden yasa ise 26.04.2016’dır. Bu yasa ile bu yasanın bazı maddelerini iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin 17.07.2020 tarihli, 2019 / 40 E. 2020 / 40 K. sayılı kararı ile de bu durum değişmemiştir. Çünkü AYM, kanuna 1026 değişikliği ile girmiş olan 92 / g maddesini iptal ETMEMİŞTİR. Maalesef avukatlar arasındaki tartışmalarda bile avukatların birçoğunun, bu iptal kararından sonra artık tek taraflı kazalarda tazminat alınabileceğini ifade ettiklerini görüyoruz. Oysaki yasa açıkça kusurlu olan tek taraflı kaza yapıp da ölen kişinin yakınlarının tazminatını alamayacağını ifade etmektedir.

2016 yasa değişikliği öncesi durum nedir. Eskiden olsa Yargıtay’ın 2015 tarihli genel şartları dikkate almadığını ve tazminata hükmettiğini biliyorduk. Ancak sanırız artık hangi tarihte olursa olsun, tek taraflı kazada şoförün yakınlarına tazminat ödenmemesi gerektiğine dair karar alacaktır. Doğru olan da budur. Kendi kendisine kaza yapan birinin trafik sigortasından tazminat alması için uydurulan bazı teorilerin acizliği ve hatta komikliği ortadadır. Hukuk da maalesef bir süre buna alet olmuştur. Sigorta şirketleri, haksız yere tazminat ödemek zorunda kalmış ve mağdur olmuştur. Tek taraflı kazada kaza yapanın yakınlarının, şoförün ölümünden dolayı tazminat alabilmelerinin yolu hayat sigortası yaptırmaktır. Trafik sigortasının amacı ve mantığı, araç sahibinin, üçüncü kişilere verdiği zararların tazminidir. Tek taraflı kaza yapan şoförün tam kusurlu olmasına rağmen yakınlarını 3. Kişi saymak ve sigortasına tazminat ödettirmek hukukla da hakkaniyetle de bağdaşmaz. Yargıtay da bu nedenle artık tek taraflı kazalarda tazminata hükmetmeyecektir diye düşünüyoruz ve bunun bazı ip uçlarını da görüyoruz.

İlgili kanun maddesinin AYM iptal kararından sonraki hali şöyledir:

Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar:

Madde 92 – Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar.

  1. İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
  2. İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
  3. İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,
  4. Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,
  5. Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,
  6. Manevi tazminata ilişkin talepler.
  7. (Ek: 14/4/2016-6704/4 md.) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
  8. (Ek: 14/4/2016-6704/4 md.) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
  9. (Ek: 14/4/2016-6704/4 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 tarihli ve E.:2019/40; K.:2020/40 sayılı Kararı ile)

Kazanın hangi tarihte olduğu ya da poliçenin yapıldığı tarihle ilgili olarak tazminat alıp alamama durumu değişmekte olup henüz netlik kazanmış değildir. Ancak 01.06.2015’ten önce olan tek taraflı ölümlü kazalarda tazminat alınabilir. Bu nedenle de tecrübe ve uzmanlık bu durumlarda daha da önemlidir.

Konuşmayı başlat
Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Dinlenç & İspirli Hukuk Bürosu
Merhaba 👋

Buradan danışacağınız konunun aşağıdakilerden biri olduğundan emin olunuz. Bu konularda değilse cevap verilmeyecektir. Ücretsiz Danışmanlık bölümünden sorarsanız cevap verilebilir.

1. Trafik kazası tazminatı
2. İş kazası tazminatı
3. Boşanma ve mal rejimi davası
4. Gemi adamı hakları
5. Tanıma tenfiz yurt dışındaki boşanmalar
6. İddet ( bekleme ) süresi

Dinlenç İspirli Hukuk Bürosu