boşanan kadın bekleme süresi

Yeniden Evlenme İçin İddet Süresi


YENİDEN EVLENME KADIN İÇİN İDDET SÜRESİ

Yeniden Evlenme İçin İddet Süresi. Boşanmanın kesinleşmesinden sonra kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresi – bekleme süresi denilen sürenin geçmesi ya da bir dava ile sürenin kaldırılması gerekmektedir.

Bu süre, doğması muhtemel çocuğun babasının kim olduğunda bir karışıklık yaşanmaması içindir. Çünkü boşanmadan önce hamile kalıp da 300 günden önce (bu süre bir çocuğun doğabileceği süredir) başkasıyla evlenen bir kadının çocuğu bu yeni evlilik içinde dünyaya geldiğinde, kanunen o evlilikteki koca, çocuğun babası sayılır. Aslında aksini ispat suretiyle bir dava yolu ile babanın o olmadığının ve eski koca olduğunun ispatı artık günümüz teknolojisi ile mümkündür. Bu nedenle bu yasağın anlamı kalmamıştır kanaatindeyiz.

Bu sürenin mahkeme kararı ile kaldırılması ya da kısaltılması mümkündür. Bunun için mahkeme, muayene sonucu kadının hamile olup olmadığından emin olacaktır ve hamile değil ise iddet süresini kaldıracaktır.

Bir avukat vasıtası ile takip edildiğinde iddet süresinin kaldırılması daha kısa sürede ve daha kolay sağlanabilecektir.

İddet / Bekleme Süresi

Boşanma Davası Sık Sorulan Sorular

iddet süresi

Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi


BOŞANDIKTAN SONRA YENİDEN EVLENME İDDET SÜRESİ

Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi. Boşandıktan sonra tekrar evlenmek için beklenmesi gereken bir süre var mıdır?

Boşanan kadının aynı kocası ile evlenmeyecekse, boşanmanın kesinleşmesinden sonra 300 günlük bekleme – iddet süresi vardır. Evlenme süresi de denilmektedir.

Bu sürenin hâkim kararıyla kaldırılması iki halde mümkündür. Kadının hamile olmaması veya son boşandığı kocası ile tekrar evlenecek olması. İki hal için de hâkimin kararı gerekmektedir. Bu karar aile mahkemesi hâkiminden alınır.

Yurt dışında boşananların boşanma kararlarının Türkiye’de tanınmış olması halinde boşanma tarihleri, yurtdışındaki yabancı mahkemenin boşanma kararı olduğundan süre bu tarihten başlar.

BOŞANDIKTAN SONRA KADIN NE ZAMAN EVLENEBİLİR

Kadın, boşanmasının kesinleşmesinden 300 gün sonra evlenebilir. Bu kadar beklemek istemiyorsa ve hamile değilse ya da son boşandığı kocası ile tekrar evlenmek istiyorsa aile mahkemesinden alacağı kararla bu süreyi beklemeden evlenebilir. Bekleme süresine iddet süresi de denir.

BOŞANDIKTAN SONRA ERKEK NE ZAMAN EVLENEBİLİR

Erkek için boşandıktan sonra beklenmesi gereken bir süre yoktur. Erkek, boşandıktan sonra istediği zaman evlenebilir.

İddet / Bekleme Süresi

Konuşmayı başlat
1
Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Dinlenç & İspirli Hukuk Bürosu
Merhaba 👋

Buradan danışacağınız konunun aşağıdakilerden biri olduğundan emin olunuz. Bu konularda değilse cevap verilmeyecektir. Ücretsiz Danışmanlık bölümünden sorarsanız cevap verilebilir.

1. Trafik kazası tazminatı
2. İş kazası tazminatı
3. Boşanma ve mal rejimi davası
4. Gemi adamı hakları
5. Tanıma tenfiz yurt dışındaki boşanmalar
6. İddet ( bekleme ) süresi

Dinlenç İspirli Avukatlık