Yeniden Evlenme İçin İddet Süresi


Yeniden Evlenme İçin İddet Süresi. Boşanmanın kesinleşmesinden sonra kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresi – bekleme süresi denilen sürenin geçmesi ya da bir dava ile sürenin kaldırılması gerekmektedir.

Bu süre, doğması muhtemel çocuğun babasının kim olduğunda bir karışıklık yaşanmaması içindir. Çünkü boşanmadan önce hamile kalıp da 300 günden önce (bu süre bir çocuğun doğabileceği süredir) başkasıyla evlenen bir kadının çocuğu bu yeni evlilik içinde dünyaya geldiğinde, kanunen o evlilikteki koca, çocuğun babası sayılır. Aslında aksini ispat suretiyle bir dava yolu ile babanın o olmadığının ve eski koca olduğunun ispatı artık günümüz teknolojisi ile mümkündür. Bu nedenle bu yasağın anlamı kalmamıştır kanaatindeyiz.

Bu sürenin mahkeme kararı ile kaldırılması ya da kısaltılması mümkündür. Bunun için mahkeme, muayene sonucu kadının hamile olup olmadığından emin olacaktır ve hamile değil ise iddet süresini kaldıracaktır.

Bir avukat vasıtası ile takip edildiğinde iddet süresinin kaldırılması daha kısa sürede ve daha kolay sağlanabilecektir.

İddet / Bekleme Süresi

Boşanma Davası Sık Sorulan Sorular