Tanıma Tenfiz Davalarında Anlaşma veya Fiili Durum Bulunan Ülkeler

Aşağıda verilen listenin güncel olup olmadığı değişebilmektedir.

Tenfiz kararı verilebilmesi için o ülke ile mütekabiliyet esası ( karşılıklılık ilkesi ) ya da anlaşma bulunması gerekir. Tanımada bu aranmaz. Bu ülkelerden bazıları aşağıdadır:

İtalya Mahkemesi’ nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.

Romanya Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfizi Dava edilebilir.

Tunus Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Avusturya Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Irak Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Polonya Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Ürdün Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Cezayir Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Azerbaycan Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Hollanda Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Arnavutluk Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Çin Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Gürcistan Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Rusya Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Ukrayna Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Suriye Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

İsviçre Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

İran Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

İngiltere Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Tacikistan Mahkemesi’nin Boşanmaya dair kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfiz Dava edilebilir.

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.