Boşanma Davaları Hakkında

Boşanma ve Mal Rejimi

Boşanma davaları hakkında boşanma avukatı ile görüşüp bilgi almanızda fayda vardır. Biz burada size faydalı olabilecek genel bilgiler vereceğiz.

Çekişmeli Boşanma

Boşanma davaları genel olarak iki kategoriye ayrılır. Bunlar çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarıdır. Davanızın hangisi olacağını bir boşanma avukatı ile görüşerek öğrenebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma, tarafların boşanmak ya da tazminat, nafaka, mal paylaşımı, çocuğun velayeti gibi konulardan birinde ya da birden fazla hususta anlaşamadıkları davadır.

Örneğin eşlerden biri boşanmak istiyor diğeri istemiyordur. Eşlerden ikisi de boşanmak istiyor ancak biri diğerinin istediği tazminatı vermek istemiyor ya da çocuğun velayetini eşine bırakmak istemiyordur.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli Boşanma Davası Ne kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası yaklaşık 2 – 3 yıl sürer. Buna yaklaşık 2 yıllık istinaf ve 2 yıllık da Yargıtay süresi eklenir. Yani 7 yıl da sürebilir daha fazla da. Anlaşmalı boşanma davası yaklaşık 1 ay kadar sürer. Boşanma avukatı, davanızın daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Bazı Farkları

Çekişmeli boşanma davasının maliyeti, özellikle avukat ücreti bakımından daha maliyetli olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası uzun zaman aldığı gibi, sonucu garantili bir dava da değildir. Siz boşanmak istemiyorken boşanabilirsiniz. Siz boşanmak istiyorken boşanamayabilirsiniz. Boşanmak isteğiniz gerçekleşse bile çocuğun velayeti ya da maddi konular istediğiniz gibi karara bağlanmayabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Başarı

Çekişmeli boşanmada adı üzerinde iki tarafın çekişmesi, mücadelesi söz konusu olacaktır. Sizlerin boşanma öncesi hazırlık yapmış olması ve boşanma davasında kullanılacak bir taktik oluşturulması çok önem arz etmektedir.

Boşanma davalarında tecrübeli bir boşanma avukatı olması başarı için çok önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukat Tutmak Gerekir mi?

Çekişmeli boşanma davasında avukat tutma mecburiyeti yoktur. Ancak başarılı olunabilmesi için, tazminat alınabilmesi, miktarının yüksek olması ya da tazminata mahkûm olmamak için ve davanın isteğe göre uzun sürmesi ya da kısa sürmesi için büyük önem arz etmektedir.

Aşağıda da açıklandığı üzere davada yanlışların yapılması, süresinde delil, tanık ve cevap bildirilmemesi gibi hususlar da davanın kaybedilmesine ve yerine göre yüksek tazminatlar ödenmesine sebep olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Görülür?

Taraflar çekişmeli boşanma davasında karşılıklı dilekçe ve delil sunar. Genelde delil olarak şahit sunulur. Yeni usul kanunumuza göre artık dilekçelerin verilme süreleri ve şekilleri, delillerin, şahitlerin bildirilmesi, itiraz süreleri vb. hususlar büyük önem arz etmektedir. Siz bunları usulünce ve süresinde yapmazsanız; haklı olsanız da davayı kaybedebilir veya yüksek tazminatlar ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davasında çekişmeli boşanmanın aksine taralar boşanma ve boşanmanın sonuçları yani çocuk varsa velayeti, nafaka, tazminat, mallar konusunda anlaşmışlardır. Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır ve taraflar mahkemede hazır bulunmalıdır.

Tarafların hazır bulunamaması ya da evliliğin bir yıldan az sürmüş olması halinde bu hususlar bazı yöntemlerle halledilebilir ve boşanma davası yine anlaşmalı gibi kısa sürede sonuçlanabilir.

Anlaşmalı boşanma davası, diğerine göre daha basittir. Ancak anlaşma metninde yapılacak hataların önlenmesi gerekir. Dava sonunda ya da davadan sonra görülebilecek zararların önlenebilmesi gerekir. Kısa sürmesi gerekir. Bunlar için de boşanma avukat tutulması önem arz etmektedir.

Boşanma davaları hakkında muhtelif yazılar ve Yargıtay kararları sitemizde bulunmaktadır.

Boşanma davaları ile ilgili istatistikleri için tıklayabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı Boşanma Davası (Soru-Cevap)

Avukat Armağan DİNLENÇ

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.