Anlaşmalı Boşanma Şartları


Tarafların maddi (tazminat, nafaka) konularında ve küçük çocuk varsa velayeti ve görüş günleri gibi konularda ve elbette boşanmak konusunda anlaşmış olmaları gerekir.

Anlaşmalı boşanma için en az bir yıldır evli olmak şarttır. Bu şart, dava açıldığı tarihte var olmalıdır. Dava açıldıktan sonra 1 yılın dolmuş olması yeterli değildir.

Ayrıca taraflar bizzat mahkemeye çıkmayacaklarsa anlaşmalı boşanma olmaz. Mutlaka hakim önüne ve birlikte çıkmalıdırlar.

Anlaştıklarına dair beyanları samimi bulunmalıdır. Ağlamak, tereddüt etmek gibi hallerde hakim boşanma davasının reddine karar verebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası (Soru-Cevap)